با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی سرفصل رشته"زبان‌شناسی شناختی"درمقطع کارشناسی ارشد به تصویب رسید

تاریخ : 1399/04/03

تعداد بازدید : 408

5 امتیاز از 4 رای

به منظور مطالعه علمی زبان‌ های طبیعی و توصیف رفتارهای واحد های نظام زبان و تربیت زبان‌شناسان در حوزه شناختی، با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری‌های شناختی، سرفصل گرایش شناختی رشته زبان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد تدوین و در شورایعالی برنامه‌ریزی وزارت علوم به تصویب رسید .

با تصویب سرفصل رشته زبان‌ شناسی شناختی در مقطع کارشناسی ارشد، " گرایش شناختی" به عنوان یکی از گرایش‌های رشته زبان‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد تعریف شد.

 

رشته زبان‌شناسی  یکی از شاخه‌های علوم انسانی است و تا کنون این رشته  با چهارگرایش"زبان‌شناسی همگانی"،"آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان"،"زبان‌شناسی رایانشی" و"واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی درمقطع کارشناسی ارشد"  در کشور ارائه می‌شد.

 

با تصویب گرایش‌های جدید ،این رشته مجموعا دارای هشت گرایش تحت عنوان های "گرایش اجتماعی"، "گرایش نشانه شناختی"، "گرایش حقوقی"، "گرایش ناشنوایی"، "گرایش فرهنگ ‌نویسی"،"گرایش روان‌شناختی" ، "گرایش شناختی" و " گرایش محض" می‌باشد.

 

با توجه به شرایط کنونی علوم در جهان و نقش عمده‌ای که زبان‌شناسی به ویژه در حوزۀ علوم شناختی کسب کرده است، موجودیت چنین رشته‌ای در میان رشته‌های آموزشی و پژوهشی کشور، به نوعی هویت علمی مبدل شده است.

 

سرفصل رشته زبان‌شناسی شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی و با دعوت از متخصصان این حوزه از موسسه آموزش عالی علوم شناختی، دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و برگزاری جلسات متعدد تهیه و تدوین شده و در شورایعالی برنامه‌ریزی وزارت علوم به تصویب رسید.

 

سرفصل رشته زبان‌شناسی شناختی از آغاز سال تحصیلی امسال ( 99) در مراکز علمی و آموزشی قابل اجرا است.

 

نظر شما