کتاب"شناخت تنگناهای اجتماعی" مورد حمایت ستاد توسعه علوم شناختی قرار گرفت

تاریخ : 1399/06/02

تعداد بازدید : 210

5 امتیاز از 1 رای

کتاب"شناخت تنگناهای اجتماعی" که از سوی ستاد توسعه علوم شناختی مورد حمایت قرار گرفته است، ترجمه و منتشر شد.

این کتاب که در فواصل سال های 2003 و 2016 در دوازده فصل از سوی"ساتوشی فوجی" در ژاپن انتشار یافته است ، بتازگی توسط دکتر"مجید صفاری نیا" و دکتر"شیلر کیخاونی" در260 صفحه ترجمه و توسط انتشارات ویرایش منتشر شد.

 

در این کتاب ترافیک ، راه بندان در جاده ها، آلودگی هوا ، نابودی محیط زیست و از بین رفتن جنگل ها و منابع طبیعی ، استفاده  ناصحیح از سوخت های فسیلی و نیز استفاده از خودروهای شخصی را از نمونه های این تنگناهای اجتماعی در بسیاری از کشورها یادشده است که به دلیل تصمیمات نادرست، عدم شناخت کافی و انتخاب های اشتباه به بروز تنگناهای اجتماعی منجر و باعث صدمات و خسارات فراوان برای همگان در سطح جامعه می شود.

 

کتاب "شناخت تنگناهای اجتماعی " در نوشتار خود از جمله به موضوعات "روان شناسی اجتماعی کاربردی در شهر" ، "روان شناسی برای مشکلات شهری " و نیز "حمل و نقل  و مشکلات زیست محیطی " در این کتاب  مورد توجه قرار گرفته است.

 

نظر شما