راهنمای تدوین بسته پرورش مهارت های شناختی منتشر شد

تاریخ : 1399/11/20

تعداد بازدید : 504

5 امتیاز از 8 رای

به منظور توسعۀ برنامه‌های پرورش مهارت‌های شناختی و فراهم کردن زمینۀ ارتقا ی قابلیت‌ها و توانایی های کودکان و نوجوانان، راهنمای تدوین بسته پرورش مهارت های شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های در قالب کتاب چاپ و منتشر شد.

دکتر "محمود تلخابی" مولف این کتاب  می نویسد: ارتقای سرمایۀ شناختی به معنای توسعه توانایی داوری صحیح دربارۀ ارزش اطلاعات، حل مسائل پیچیده، خلق دانش و اطلاعات به طور نوآورانه و توانایی کنترل سوگیری‌ها و محدودیت‌ های ذهن هنگام تصمیم‌گیری و انجام فرایند های عالی است.

 

نویسنده در این کتاب می افزاید: به منظور فراهم کردن زمینۀ ارتقا و توسعۀ قابلیت‌ ها و مهارت ‌های شناختی کودکان و نوجوانان به چارچوبی نیاز است که در آن نقشۀ مفهومی برای توسعۀ مهارتهای شناختی و راهبردهای آن برای گروه‌ های سنی مختلف مشخص شود.

 

وی هدف اصلی از تهیۀ این کتاب را کمک به  پژوهش‌گران و طراحان برنامه‌های پرورش مهارت های شناختی و نیز مجریان، مربیان و مشاوران مراکز آموزش دانست تا با استفاده از محتوای این راهنما به طراحی، تدوین و اجرای اثربخش برنامه ‌های پرورش مهارت های شناختی بپردازند.

 

نظر شما