ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی از استارتاپ ها و شرکت های خلاق و فن آور شناختی حمایت می کند

تاریخ : 1399/12/11

تعداد بازدید : 1802

5 امتیاز از 6 رای

ستاد توسعه علوم وفن آوری¬های شناختی درچارچوب سیاست‌ها وراهبردهای مصوب ، در فراخوانی از استارتاپ ها و شرکت های خلاق و فن آور شناختی برای تولید و توسعه محصولات و خدمات خلاق و نوآور شناختی در راستای اولویت‌های تعیین شده توسط این ستاد، حمایت می کند.

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در این فراخوان  تاکید کرده است از استارتاپ‌ها و شرکت‌های خلاق و فن آوری  حمایت خواهد شد که دارای ایده نوآورانه و مسئله ‌محور در زمینه علوم و فن آوری‌های شناختی، تیم کامل و مدل کسب و کار بوده و نیازمند سرمایه در مراحل اولیه باشند.

 

براساس آیین نامه این فراخوان ، گروه های فعال در این زمینه  باید متشکل از حداقل 3 نفر شامل عضو فنی، شناختی و کسب و کار بوده و بر روی ایده، محصول یا خدمات متمرکز بر علوم و فن آوری  شناختی  و در چارچوب اولویت‌های ستاد متمرکز باشد.

 

 در این فراخوان ، استارتاپ ها باید عضو یک شتابدهنده/مرکز رشد بوده  و دارای قرار داد مکتوب باشند و حداقل مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال از طریق شتاب دهنده/ مرکز رشد برای تولید محصول، سرمایه گذاری اولیه غیر شتابدهی  انجام شده باشد.

 

 حمایت ازاستارتاپ‌ها و شرکت‌های خلاق و فن آور شناختی شامل حمایت از خدمات پیش‌شتابدهی، شتابدهی، سرمایه مرحله بذرمایه، تسهیل جذب سرمایه گذاری، حمایت در قالب یارانه فروش و حمایت جهت اخذ مجوز و استانداردهای لازم خواهد بود.

 

در برنامه حمایت از استارتاپ ها و شرکت های خلاق و فن آور در علوم شناختی ،  طرحها بر اساس فراخوان عمومی ستاد دریافت و پس از ارزیابی و تایید اولیه توسط داوران ستاد، نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

 

متقاضیان می توانند با مطالعه فایل آیین نامه  پیوست ، از تاریخ 11 تا 17 اسفند از طریق research@cogc.ir  طرح خود را ثبت نمایند.

نظر شما