کتاب"آکویناس و فلسفه ذهن" انتشار یافت

تاریخ : 1400/04/12

تعداد بازدید : 225

5 امتیاز از 2 رای

کتاب" آکویناس و فلسفه ذهن" به منظور نشان دادن امکان هم سخنی و گفت و گو میان فلسفه ذهن معاصر با روان شناسی قدیم ترجمه و انتشار یافت.

این کتاب در دوازده فصل تحت عناوین"چرا آکویناس بخوانیم"، "ذهن و متافیزیک"،" ادراک حسی و خیال" ،"ماهیت عقل"،" میل و اراده"،"آزادی و اراده"،"حس، خیال و عقل"،"کلیات اندیشه"،"معرفت و جزئیات"، "خودآگاهی"،"ماهیت نفس" و"ذهن و بدن" ترجمه و در دسترس قرار گرفت.

 

کتاب" آکویناس و فلسفه ذهن "نوشته" آنتونی کنی"که از سوی ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی مورد حمایت قرار گرفته است، توسط دکتر علی سنایی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان ترجمه و از سوی  "نشر علم"منتشر شد.

 

"آنتونی کنی"مولف این کتاب در این اثر با توجه به احاطه­ خود بر مباحث علم النفس آکویناس و همچنین دارای تخصص در فلسفه ذهن سعی می­کند که بین این دو قلمرو ارتباطی فعال برقرار سازد.

 

نویسنده در این کتاب با بررسی موضوعی علم النفس آکویناس فیلسوف و الهیدان قرن سیزدهم میلادی، نشان می­دهد که امکان هم سخنی و گفت وگو میان فلسفه ذهن معاصر با روان­شناسی قدیم وجود دارد.

 

به اعتقاد مترجم ، این اثر می­تواند برای متفکران ایرانی الهام بخش باشد به این معنا که با رجوع به علم النفس اسلامی در اندیشه­های فارابی، ابن سینا و ملاصدرا ،  امکان گفت وگو بین روان­شناسی قدیم و فلسفه ذهن معاصر را فراهم نمایند تا سنت فلسفی قدیم پویایی لازم را برای پاسخگویی به مسائل جدید پیدا کند.

 

نظر شما