کتاب" اصول نوروتئولوژی : الهیات عصب شناختی " انتشار یافت

تاریخ : 1400/07/18

تعداد بازدید : 873

5 امتیاز از 4 رای

"اصول نوروتئولوژی: الهیات عصب شناختی" عنوان کتابی است که تحت حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی چاپ و انتشار یافت.

نوروتئولوژی یا علوم اعصاب معنوی یک حیطه بین رشته ای جدید است که به بررسی زیربناهای عصبی تجربیات مذهبی و معنوی می پردازد. این حیطه در سال های اخیر توانسته است توجهات زیادی را در مجامع علمی و عمومی به خود جلب کند.

 

هدف کلی این کتاب آن است که اصول لازم برای نوروتئولوژی را مشخص سازد تا به عنوان مبنایی برای تحقیقات آینده مورد استفاده قرار گیرد.

 

در این کتاب موضوع چالش برانگیز ارتباط عصب شناسی و الهیات ، ارتباط میان علم و دین مورد بررسی قرار گرفته است  و الهی دانان می کوشند با توسل به یافته های عصب شناسی نشان دهند که این شاخه علمی مویدی بر اصالت تجربه های معنوی و دینی است زیرا می توان آثار خاص این گونه تجربه ها را در سامانه عصب شناختی آدمی دنبال کرد و حتی به دنبال جایگاهی ویژه برای این گونه تجربه ها در مغز یا جایگاهی ویژه در ذهن ، همچون هوش معنوی بود.

 

کتاب اصول نوروتئولوژی با همکاری مشترک چهار تن ازاساتید دانشگاه تهران ترجمه و از سوی موسسه انتشاراتی ارجمند چاپ و انتشار یافت.

 

لازم به ذکر است نسخه انگلیسی کتاب توسط اندرو نیوبرگ نگاشته شده و ترجمه دیگری از این کتاب با عنوان "اصول الهیات اعصاب " توسط دکتر "علی سنایی"  انتشار یافته است.

 

نظر شما