ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی درفراخوانی مشترک ازطرح های تحقیقاتی در زمینه ارزیابی و توانبخشی آسیب های شناختی حمایت می کند

تاریخ : 1400/09/02

تعداد بازدید : 1113

5 امتیاز از 4 رای

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی و موسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی (نیماد) به صورت مشترک از طرح های تحقیقاتی در دو محور" ارزیابی، تشخیص و توانبخشی شناختی در دمانس، توسعه ابزارهای غربالگری، اختلالات یادگیری و نقشه برداری کارکردی، ملکولی و اپی ژنتیکی سلولها و نواحی مختلف مغز در بیماریهای اعصاب و روان " حمایت می کنند.

با توجه به افزایش جمعیت سالمندی در کشور و احتمال بروز بیماری‏های مغزی از جمله دمانس، ضرورت ایجاد سیستم‏هایی که بتوانند به تشخیص زودهنگام و دقیق‏تر این بیماری کمک کنند بیشتر احساس می‏شود و از سوی دیگر با پیشرفت های اخیر در حوزه توانبخشی شناختی، امکان توانبخشی و نیز کاهش سرعت افت عملکرد شناختی در این بیماران فراهم شده است.

 

 تشخیص به موقع و زودهنگام این بیماری می‏تواند در به تاخیر انداختن بروز آن، اتخاذ راه کارهای درمانی مناسب و نیز کاهش هزینه سیستم سلامت مفید واقع شود.

 

از میان اختلالات عصب تحولی، اختلالات یادگیری از میزان شیوع بالایی در میان کودکان برخوردار است که علاوه بر پیامد تحصیلی، مشکلات رفتاری و هیجانی را نیز در بر دارد.

 

فقدان ابزارهای غربالگری و تشخیصی مناسب برای این اختلالات باعث به تاخیر افتادن تشخیص به موقع این اختلالات می‏ شود و از طرفی کمبود برنامه های توانبخشی و درمانی مناسب و موثر، مراکز درمانی و خانواده های این کودکان را با مشکل مواجه می کند.

 

در حال حاضر چه در سطح مغزی و چه در سطح اندامی اطلاعات زیر ساختاری و کارکردی که نشانگر معادل های بالینی اختلالات  شناختی در بیماریهای اعصاب و روان باشند بقدر کافی در دسترس نمی باشد. لذا امکان تشخیص زودرس و پیشگیرانه و یا درمان را در بیماران روانپزشکی عمده از جمله اسکیزوفرنی ، اختلال دوقطبی، اختلال تمرکز و توجه، اختلال وسواسی جبری و روان پریشی ناشی از مصرف موادی مانند مت آمفتامین محدود می سازد.

 

نقشه برداری کارکردی، ملکولی و اپی ژنتیکی سلول ها و نواحی مختلف مغز و یافتن معادل های محیطی و قابل دسترس آنها برای کاربردهای تشخیصی و درمانی در نقایص شناختی بیماریهای اعصاب و روان می تواند مفید واقع شود.

 

ستاد توسعه علوم و فن آوری‏های شناختی و موسسه نیماد با هدف دستیابی به تشخیص زودهنگام و به موقع این در اختلالات و دستیابی به برنامه های توانبخشی شناختی ویژه اختلالات یادگیری و دمانس از محققان دعوت به عمل می‏آورد تا طرح‏های خود را در این حوزه ارائه نمایند.

 

محققان می تواند جهت دستیابی به RFP  محورهای پژوهشی و فرم پروپوزال به سایت موسسه نیماد مراجعه و پس از دریافت و تکمیل فرم پروپوزال آن را تا تاریخ 1400/9/30 (غیر قابل تمدید) در سامانه موسسه نیماد بارگذاری نمایند. 

 

نظر شما