ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی فراخوان های فصلی حمایت از طرح های پژوهشی ترکیبی از چند پایان نامه برگزار می کند

تاریخ : 1401/02/04

تعداد بازدید : 526

5 امتیاز از 5 رای

ستاد توسعه علوم و فن آوری‌ های شناختی در راستای اهداف و سیاست های راهبردی برای ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی و مهاجرت نخبگان به حوزه علوم و فن آوری های شناختی درهرفصل از سال جاری، فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی ترکیبی از چند پایان نامه برگزار می کند.

اولین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی ترکیبی ازچند پایان نامه درسال جاری ( طرح های دسته ج) درخرداد ماه برگزار می شود.

 

هدف از اجرای طرح های دسته "ج"، مهاجرت نخبگان به حوزه شناختی و تشکیل هسته های تحقیقاتی دراین حیطه است که ازطریق تعریف مجموعه­ ای از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری برای دستیابی به یک هدف مشترک و مشخص درحوزه شناختی پیگیری می شود.

 

به منظور افزایش مشارکت محققان و پژوهشگران مراکز علمی کشور در فراخوان های طرح های ترکیبی از چند پایان نامه، ستاد در سال جدید حمایت از پایان نامه های مستقل را منحصرا برای پایان نامه هایی که با هدف دستیابی به خدمات و فن آوری های شناختی تعریف شوند انجام می دهد. بعلاوه برای تشویق محققان، میزان حمایت از طرح های ترکیبی از پایان نامه ها در سال جدید که به صورت فصلی برگزار می شود،افزایش یافته است.

 

طرح های پژوهشی محققان در این فراخوان در زمینه پژوهش های کاربردی و بنیادی شناختی مختلف از جمله پژوهش در حوزه بالینی و علوم اعصاب شناختی، فن آوری شناختی برای ارزیابی و بازتوانی شناختی، توسعه فن آوری های شناختی مرتبط با ارتباط بین مغز و ماشین و مغز با مغز، مدل سازی شناختی، پژوهش های کاربردی و بنیادی در آموزش و پرورش شناختی، مدیریت شناختی، اقتصاد شناختی و داده کاوی هوشمند به توان شناختی مورد حمایت قرار می گیرند.

 

درهفده مرحله از فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی ستاد در سال های اخیر بیش از سیصد و بیست طرح مطالعاتی و تحقیقاتی محققان، پژوهشگران و اساتید مراکز علمی و دانشگاهی در سطح کشور با هدف تولید دانش، دستیابی به خدمات و فن آوری های شناختی از چتر حمایتی ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی استفاده کردند.

 

ازمجموع طرح های تحقیقاتی تحت حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی، تاکنون یکصد و پنجاه طرح با برخورداری از حمایت های این ستاد به اتمام رسید و بیش از یکصد و هفتاد طرح دیگر در حال اجرا است.

نظر شما