مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی به تجهیزات پیشرفته تحقیقاتی مجهز شد

تاریخ : 1401/03/11

تعداد بازدید : 538

5 امتیاز از 7 رای

با هدف توسعه و گسترش دانش علوم شناختی و بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات تخصصی ، با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در سال جاری به سه دستگاه فنی تحقیقاتی مجهز شد.

دکتر" بشری هاتف " عضو هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله گفت: با حمایت های ستاد توسعه علوم  و فن آوری های شناختی آزمایشگاه علوم شناختی انسانی مرکز تحقیقات علوم اعصاب این دانشگاه برای توسعه مطالعات چند بعدی به یکدستگاه نوار مغز وایرلس 32 کاناله ، یکدستگاه تحریک مغزی پیشرفته و یک دستگاه تعقیب چشمی تجهیز شده است .

 

وی افزود: مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در حوزه مطالعات عصب شناسی حیوانی تا انسانی فعال است و تلاش می شود ابعاد مختلف مولکولی سلولی تا رفتار در این مرکز مورد مطالعه قرار گیرد.

 

به گفته وی در مطالعات حیوانی مداخلاتی که بر مغز اعمال می شود هم از جنبه تغییرات بیان ژنتیکی و تغییرات بافت شناسی تا تغییرات الکتروفیزیولوژیک و رفتاری حیوان مورد بررسی قرار می گیرد.

 

دکتر هاتف می گوید:  در مطالعات انسانی نیز مداخلات هم از لحاظ تغییرات ژنتیکی و هورمون ها تا تغییرات الکتروفیزیولوژیک مغز و تاثیرات آن بر رفتار با طراحی تسک های سایکوفیزیک مطالعه و بررسی می شود.

نظر شما