عضو کارگروه بازی های شناختی : رویکرد همگرایانه میان بازی سازان و متخصصان علوم شناختی سبب توسعه سرمایه شناختی جامعه می شود

تاریخ : 1401/05/12

تعداد بازدید : 537

5 امتیاز از 4 رای

عضو کارگروه بازی های شناختی ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی معتقد است رویکرد همگرایانه میان تیم های بازی ساز و متخصصان علوم شناختی سبب توسعه سرمایه شناختی درجامعه می شود.

دکتر"عطا پورعباسی" عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران درپنل بازی های شناختی در رویداد" گیم هایپ" کافه بازار گفت: امروز جامعه ما به شدت نیازمند توسعه مهارت های شناختی ازجمله خود تنظیمی، بازدارندگی، انعطاف پذیری و مهارت های درک خطرنسبی  است که می توان از طریق بازی به تقویت آنها پرداخت.

 

وی افزود: مهارت های شناختی مانند توجه دیداری، سرعت پردازش و تقویت حافظه کاری، از جمله مهارت هایی است که درعموم بازی ها به نوعی مورد هدف قرار گرفته و تقویت می‌شود. اما این مهارت ها برای نیل به اهداف فوق نیاز به بازنگری دارد.

 

این متخصص علوم اعصاب یادآور شد: اقبال عموم جامعه به بازی های رایانه ای، این ظرفیت را ایجاد کرده که به شرط مدیریت صحیح، بتوان بخشی از آموزش ها و توانمند سازی ها و توسعه ذخایر شناختی را از این مجرا محقق کرد.

 

وی با بیان اینکه گستره بازی های دیجیتال به قدری وسیع شده که حدود ۳ میلیارد نفر درجهان به صورت هفتگی درگیر این فضا هستند و گردش مالی بزرگی دراین حوزه درسال های اخیر ایجاد شده است، افزود: رمزموفقیت دراین عرصه، رویکرد همگرایانه بین تیم های بازی‌ساز و متخصصان علوم شناختی است تا در کنارهم از این ظرفیت برای توسعه سرمایه شناختی جامعه استفاده کنند.

 

"گیم‌هایپ " یک رویداد ساخت بازی‌های هایپرکژوآل است که از تیرماه امسال آغاز و در مرداد ماه نیز ادامه دارد. دراین رویداد برنامه ‌نویسان و طراحان بازی به مدت سه هفته درکنارهم، بازی های هایپرکژوآل می سازنند و پس از ارزیابی توسط داوران به بازی های برتر جوایز نقدی تعلق می گیرد.

 

ساخت بازی‌های هایپر کژوال یکی از بهترین راه‌های تیم‌ سازی و محک زدن توانایی توسعه ‌دهندگان بازی‌های موبایلی دربازه زمانی کوتاه است که می توان از این ظرفیت برای ساخت بازی های شناختی نیز بهره برد.

نظر شما