کتاب " عواطف در سیاست بین الملل :فراسوی جریان اصلی روابط بین الملل " ترجمه و منتشر شد

تاریخ : 1401/05/19

تعداد بازدید : 449

5 امتیاز از 2 رای

"عواطف درسیاست بین الملل: فراسوی جریان اصلی روابط بین الملل " عنوان کتابی است که به سفارش ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی ترجمه و انتشار یافت.

این کتاب از زوایای متعدد، جایگاه هیجان‌ها در روابط بین‌الملل را مورد مطالعه قرار داده است. یکی از ویژگی‌های متمایز این کتاب ادغام رویکردهای نظری با مثال‌های عملی در چگونگی کاربست عواطف برای فهم رفتار دولت ‌ها و روند های بین‌المللی است.

 

دراین اثر،جایگاه عاطفه در روابط بین‌الملل از زاویه دید مجموعه‌ای از برنامه‌های پژوهشی و رشته ‌های علوم انسانی و اجتماعی شامل جامعه ‌شناسی، روان‌شناسی، اقتصاد بین‌الملل، تاریخ، حقوق و فلسفه بررسی شده است. این ویژگی، کتاب پیشِ رو را به منبعی ارزشمند برای مطالعه نقش هیجان ‌ها در سیاست بین‌الملل و سیاست خارجی تبدیل کرده است.

 

این کتاب به سفارش ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی توسط دکتر "محمد سلطانی نژاد" عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با همکاری "نرگس حجتی" ترجمه  و از سوی  موسسه بین المللی و تحقیقاتی ابرار معاصر چاپ و انتشار یافت.

 

مهمترین حوزه تحقیقاتی مترجم این کتاب، بررسی جایگاه عاطفه و شناخت در روابط بین‌الملل است، وی آثاری را در زمینه تحلیل شناختی و عاطفی سیاست خارجی ایران درنشریات معتبر بین‌المللی و داخلی منتشر کرده است و کتاب "ایران و جهان عرب: الگوهای رقابت و همکاری" نمونه ای از این آثار است که در آن از رویکرد سازه ‌انگاری روانشناختی، برای فهم مناسبات ایران و کشورهای عربی استفاده شده است.

 

نظر شما