ارتقاء و توانبخشی شناختی

تاریخ : 1399/10/22

تعداد بازدید : 3429

3.5 امتیاز از 2 رای

جهان امروز و مطالبات روزافزون آن نیازمند عملکردهای شناختی عالی با سرعت پردازش بالاست. در حالی که مردم از زمان‏های گذشته به دنبال بهبود عملکردهای شناختی خود بودند، اما عصر کنونی دوره منحصر به فردی است، چرا که چالش‏ها به سرعت در حال تغییر و افزایش هستند و زندگی در جوامع اطلاعاتی و اقتصاد پسا صنعتی نیازمند مهارت‏های شناختی است که می تواند از طریق فرآیندهای کوششی، آموزشی و تربیتی حاصل شود. اکتساب مهارت‏های شناختی خاص به افراد این امکان را می‏دهد تا بتوانند بر روند زندگی و سیر آن اثر داشته باشند. در همین چارچوب، در سال های گذشته کشورهای مختلف اقدام به سرمایه گذاری در این زمینه کرده‏ اند تا بتوانند با استفاده از روشهای موجود سرمایه شناختی جامعه را افزایش دهند.

 

از سوی دیگر، با توجه به افزایش متوسط سن جامعه، لازم است با حفظ و کاهش سرعت افت توانمندی­های شناختی در افراد جامعه، بویژه بزرگسالان، زندگی آنان را بهبود و میزان بهره ­مندی همگان از تجارب  و توانمندیهای آنان را فراهم ساخت. این امر در راستای حفظ و افزایش بهره­ مندی از سرمایه شناختی افراد جامعه می باشد. توجه ویژه به ارتقاء سرمایه شناختی افراد جامعه با مدنظر قراردادن سبک زندگی سالم، افزایش سواد سلامت شناختی و ارتقاء توانمندی های شناختی با لحاظ کردن ابعاد فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی، روشی موثر در این راستا می باشد. به همین منظور، کارگروه ارتقاء و توانبخشی شناختی ستاد به بررسی وضعیت دنیا در بخش های مختلف این حوزه پرداخته است که بخشی از نتایج آن در لینک های زیر قابل دستیابی است.

 

پروژه های افزایش ذخیره شناختی

 

ملاک های ارزیابی اثربخشی برنامه های ارتقاء شناختی

 

بانک اطلاعات برنامه های ارتقاء شناختی

نظر شما