آیین‌نامه حمایت از بکارگیری محققان و فارغ‌التحصیلان دکتری علوم و فناوری‌های شناختی در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی داخل کشور

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1391/11/19
تاریخ آخرین بازنگری 1399/12/03
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل