حمایت از طرح های پژوهشی، توسعه فناوری و مطالعاتی

ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی از انجام طرح های پژوهشی و توسعه فناوری در راستای اولویتهای مصوب ستاد حمایت می کند.

 

فراخوان اول سال 1401

 

فراخوان دوم سال 1400

 

فراخوان اول سال 1400

 

فراخوان سوم سال 99

 

فراخوان دوم سال 99

 

فراخوان اول سال 99

 

فراخوان سوم سال 98

 

فراخوان دوم سال 98

 

فراخوان اول سال 98

 

فراخوان دوم سال 97

 

فراخوان اول سال 97

فراخوان سال 96

فراخوان سال 95

فراخوان اسفند 94

فراخوان شهریور 94

فراخوان شهریور 93 

فراخوان اسفند 92

فراخوان شهریور 92


آیین نامه حمایت از طرح های پژوهشی و توسعه فناوری

روند اجرایی آیین نامه حمایت طرح های پژوهشی

فرم های پرکاربرد

درخواست حمایت می بایست از طریق سیستم آنلاین حمایت تشویقی به آدرس www.cogc.ir و توسط مجری اصلی به ستاد ارائه شود. ستاد برای هر درخواست حمایت تشویقی کد رهگیری در اختیار درخواست کننده قرار می دهد تا از آن برای پیگیری وضعیت درخواست استفاده نماید.

 لازم به ذکر است که درخواست حمایت تشویقی فقط از طریق ثبت نام آنلاین قابل انجام و پیگیری است و مدارک ارسالی از طریق پست الکترونیک و بدون کد رهگیری بررسی نمی شوند.

خواهشمند است هرگونه مکاتبات شامل سوالات، پیشنهادات، انتقادات و ... در خصوص ثبت و پیگیری درخواست حمایت از طرح پژوهشی را به آدرس ایمیل research.project@cogc.ir ارسال فرمایید.