حمایت از طرح های پژوهشی، توسعه فناوری و مطالعاتی

ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی از انجام طرح های پژوهشی و توسعه فناوری در راستای اولویتهای مصوب ستاد حمایت می کند.

 

فراخوان سوم سال 99

 

فراخوان دوم سال 99

 

فراخوان اول سال 99

 

فراخوان سوم سال 98

 

فراخوان دوم سال 98

 

فراخوان اول سال 98

 

فراخوان دوم سال 97

 

فراخوان اول سال 97

فراخوان سال 96

فراخوان سال 95

فراخوان اسفند 94

فراخوان شهریور 94

فراخوان شهریور 93 

فراخوان اسفند 92

فراخوان شهریور 92


آیین نامه حمایت از طرح های پژوهشی و توسعه فناوری

روند اجرایی آیین نامه حمایت طرح های پژوهشی

فرم های پرکاربرد

درخواست حمایت می بایست از طریق سیستم آنلاین حمایت تشویقی به آدرس www.cogc.ir و توسط مجری اصلی به ستاد ارائه شود. ستاد برای هر درخواست حمایت تشویقی کد رهگیری در اختیار درخواست کننده قرار می دهد تا از آن برای پیگیری وضعیت درخواست استفاده نماید.

 لازم به ذکر است که درخواست حمایت تشویقی فقط از طریق ثبت نام آنلاین قابل انجام و پیگیری است و مدارک ارسالی از طریق پست الکترونیک و بدون کد رهگیری بررسی نمی شوند.

خواهشمند است هرگونه مکاتبات شامل سوالات، پیشنهادات، انتقادات و ... در خصوص ثبت و پیگیری درخواست حمایت از طرح پژوهشی را به آدرس ایمیل research.project@cogc.ir ارسال فرمایید.