کارگاه ها و سمینارها

کارگاه‌ها و سمینارها

filereader.php?p1=main_12b97344e5fb6bba9مجموعه کارگاه‌های تخصصی-مهارتی در حوزه‌های مختلف بالینی توسط پژوهشکده علوم شناختی با امتیاز بازآموزی از طرف سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی برگزار می‌گردد. متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سایت پژوهشکده علوم شناختی مراجعه نمایند.

وب سایت: http://www.iricss.org

filereader.php?p1=main_fcb4b125384e57e1dکارگاه آموزشی «تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیسی: اصول و روش ها» روز چهارشنبه 29 آبان ماه 1392 در محل پژوهشکده علوم شناختی - پژوهشگاه دانش های بنیادی برگزار گردید.

وب سایت: http://scs.ipm.ac.ir

filereader.php?p1=main_2c44d80ce37bf32b1سومین دوره «کارگاه آموزشی علوم اعصاب IBRO» در تاریخ 5 تا 15 آبان ماه 1392 در دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشگاه دانشهای بنیادی برگزار گردید. در این کارگاه اساتید برجسته علوم اعصاب خارجی و داخلی طی ده روز کارگاه‌های مختلفی را در چهار گروه به صورت همزمان برگزار کردند.

وب سایت: http://ibro.info/events/applications-open-for-tehran-schoo

filereader.php?p1=main_0e268c714f74b55bf«کارگاه آموزشی مقدمات توانبخشی شناختی» توسط آقای دکتر جواد حاتمی در روزهای پنج شنبه و جمعه 25 و 26 مهرماه در محل موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان دانشگاه تهران برگزار گردید. وب سایت: http://pei.ut.ac.ir/workshop-current.html

filereader.php?p1=main_5aee776a76042b62f«کارگاه آموزشی علوم اعصاب شناختی» از تاریخ 19 الی 28 شهریور 1392 در محل پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی برگزار گردید. وب سایت: http://www.scs.ipm.ac.ir

filereader.php?p1=main_a20f2f7b43ab03c6f«سمینار یک روزه معرفی توانمندی های کمیته فناوری علوم شناختی دانشگاه اصفهان» با همکاری ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری های شناختی کشور در تاریخ چهار شنبه 17 شهریور 1392 از ساعت 8 تا 12 در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

filereader.php?p1=main_f552610206adb1947کارگاه «مداخلات روانی _اجتماعی در بلایا» همزمان با دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش در تاریخ 15 آبان‌ماه 1392 در محل دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی برگزار گردید. وب سایت: http://cogstrm.sbmu.ac.ir/

filereader.php?p1=main_81de9bca0d77e8106کارگاه «مولکولار نوروساینس» در تاریخ شانزدهم مهر ماه 1392 توسط مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان با همکاری انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران برگزار گردید. وب سایت: http://www.knrc.ac.ir/

filereader.php?p1=main_8ac7b335978cf2fe8سمینار « نقشه کورتکس بینایی انسان» (Functional parcellation of human visual cortex) توسط آقای رضا راجی مهر (MIT) در روز شنبه بیست و سوم شهریورماه 1392 ساعت 15:30 – 14:30 در پژوهشگاه دانشهای بنیادی برگزارگردید. وب سایت: http://scs.ipm.ac.ir

filereader.php?p1=main_316bd7c69c2a31538کارگاه «روش‌های ثبت الکتروفیزیولوژی» در روز چهارشنبه هفدهم مهر ماه 1392 توسط مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان با همکاری انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران برگزار گردید. وب سایت: http://www.knrc.ac.ir