باشگاه مجلات

باشگاه مجلات و سخنرانی های ادواری

filereader.php?p1=main_43ddd23b573500e6bمرکز ملی مطالعات اعتیاد مجموعه هم اندیشی های بین حوزه ای علوم و فناوری های شناختی در بیماری اعتیاد روز های شنبه به صورت هفته درمیان در مرکز ملی مطالعات اعتیاد و با همکاری گروه های پژوهشی فعال در دانشگاه های مختلف از ساعت 13:30 الی 15:30 بر گزار می گردد. اولین جلسه 12 بهمن 92 با موضوع مدلسازی محاسباتی رفتارهای اعتیادی برگزار می شود. شرکت برای عموم علاقه مندان آزاد است. آدرس: خیابان کارگر جنوبی، میدان قزوین، بیمارستان فارابی، مرکز ملی مطالعات اعتیاد، سالن آمفی تئاتر

وب‌سایت: http://incas.tums.ac.ir

filereader.php?p1=main_5e2ecf7483f860be2پژوهشکده علوم شناختی سلسله نشست‌های هفتگی علمی در موضوعات مختلف مرتبط با علوم شناختی روزهای پنج شنبه ساعت 13 تا 15 در محل پژوهشکده علوم شناختی برگزار می‌گردد. وب‌سایت: www.iricss.org

filereader.php?p1=main_50b8abef633cea835پژوهشگاه دانش‌های بنیادی نشست‌های هفتگی علوم اعصاب شناختی روزهای یک‌شنبه هر هفته در پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی برگذار می‌شود. وب‌سایت:http://www.scs.ipm.ac.ir

filereader.php?p1=main_31caa00bb8f68eb2aدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران سلسله نشست‌های هفتگی گروه تصویربرداری مغزی مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و ملکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران ساعت 13 تا 14 در بیمارستان امام خمینی (ره)، ساختمان تصویربرداری، طبقه دوم برگزار می‌گردد. وب‌سایت: http://mic.tums.ac.ir

filereader.php?p1=main_65cc59717d4b1473eمرکز تحقیقت علوم و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان ژورنال کلاب هفتگی گروه علوم اعصاب روزهای شنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 در محل سالن کارگاه های معاونت پژوهشی مرکز علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می گردد. وب‌سایت:http://www.knrc.ac.ir

filereader.php?p1=main_e39b996213214b2f8Coming Monday 18th of Shahrivar 1392 Dr Abbas Haghparast will talk on"Introducing the International Brain Research Organization (IBRO) and its financial and research opportunities" Time: 1-3 pm The location is the Neuroscience research center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences http://sbmu.ac.ir