دعوت از نگارش مقالات ترویجی در علوم و فناوری های شناختی

ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با اولویت های آموزشی و ترویجی خود از نویسندگان و رسانه های عمومی- ترویجی که اقدام به نگارش و انتشار مطالب مرتبط با علوم و فناوری‌های شناختی کنند،‌ حمایت می‌کند.

موضوعات مورد حمایت:

• معرفی علوم و فناوری های شناختی

• معرفی، تبیین، و ترویج مفاهیم پایه ای علوم شناختی

• گزارش فعالیت های پژوهشی و دستاوردهای ملی و پیشرفت های جدید بین المللی در علوم شناختی

• انجام فعالیت‌های انسان دوستانه و معرفی نمونه‌های موجود آن در ایران و جهان

• شیوه‌های تشخیص خیالبافی‌ها، خرافات، شبه علم و ادعاهای تبلیغاتی از مطالب مستند به شواهد علمی در علوم و فناوری های شناختی برای مخاطب عام با هدف ایجاد قدرت تفکیک علم از شبه علم

• به‌کارگیری یافته های علوم و فناوری‌های شناختی در ارتقا عملکرد‌های شناختی در شرایط شغلی ویژه

• معرفی ابزارهای ارزیابی یا مداخله شناختی آزمون شده و معرفی شواهد دال بر اعتبار آنها مبتنی بر پژوهش‌های معتبر

فعالیت های رسانه ای قابل حمایت
• تألیف مقاله در قالب صفحات ویکی پدیای فارسی به منظور معرفی مفاهیم پایه ای علوم شناختی
• تألیف / ترجمه مقاله در وب سایت ها و نشریات عمومی
• تألیف / ترجمه مقاله در خبرگزاری ها و وب سایت هاب خبری
• تألیف / ترجمه مقاله در وبلاگ های شخصی

ضوابط:

• از مطالبی که محتوای پژوهشی داشته، به بیان نتایج فعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه فناوری‌ شناختی به زبان عمومی بپردازند، حمایت خاص می‌شود.

• مطالبی که قبلاً در سایت‌ها و مجلات به زبانهای دیگر منتشر شده باشند، با ذکر منبع دقیق، بصورت ترجمه روان و صحیح قابل انتشار و دریافت حمایت هستند.

• مطالبی که از انتشار آنها در دیگر منابع، بیش از یک سال گذشته باشد مشمول حمایت نمی‌شوند.

• مطالب رویدادی و گزارش‌های داخلی که از وقوع آنها، بیش از سه ماه گذشته باشد مشمول حمایت نمی‌شوند.

فرآیند داوری و پرداخت حمایت مالی

• پس از دریافت، مقالات تحت داوری علمی و فنی قرار می گیرند.

• مبلغ میزان حمایت از مقاله، برمبنای نتیجه داوری بین 200.000 ریال تا 300.000 ریال برای هر صفحه 400 کلمه ای تعیین می شود.

شیوه درخواست حمایت

• علاقمندان می توانند به منظور درخواست حمایت فرم الکترونیک حمایت از مقالات ترویجی را در صفحه کاربری خود در وب سایت ستاد، http://cogc.ir/ ، پر نموده و یک نسخه از مقاله خویش را ارسال نمایند.