فراخوان اسفند 94

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش‌های پایه، کاربردی و توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت‌های مصوب ستاد حمایت می‌کند. به منظور مدیریت بهتر بررسی و داوری طرح‌های پژوهشی در حوزه علوم و فناوریهای شناختی، دریافت طرح در فراخوان اسفندماه 1394 مشابه فراخوان قبل، در سه دسته انجام می پذیرد. در این راستا از کلیه محققین واجد شرایط دعوت می‌گردد فرم پیشنهاد طرح‌ خود را بر اساس دسته‌بندی طرح‌ها دریافت و تکمیل نموده و در بازه زمانی 94/12/25 لغایت 95/2/15 (غیر قابل تمدید) از طریق کارتابل کاربری خود در سایت ستاد بارگذاری نمایند.

در این فراخوان در برخی از حوزه‌ها درخواست پیشنهادیه طرح (RFP) و اولویت‌‎ها به همراه سیاست‌های کلی شورای پژوهشی ستاد در خصوص داوری طرح‌ها تهیه و تدوین گردیده است. خواهشمند است پیشنهاد دهندگان محترم طرح‌های پژوهشی، صفحات مرتبط را پیش از ارسال فرم پیشنهاد طرح حتما مطالعه فرمایند. از محققین علاقمند به ارائه‌ی طرح در حوزه‌‌ی بازی‌های شناختی و هم‌چنین کاربرد سلول‌های بنیادی در حوزه علوم و فناوری‌های شناختی دعوت می‌گردد گزارش طرح‌های مطالعاتی انجام گرفته در این حوزه‌ها را مطالعه نمایند.

بر اساس روند اجرایی آیین‌نامه حمایت از طرح‌های پژوهشی، طرح‌های ثبت شده مورد بررسی و داوری قرار گرفته و از پیشنهاد دهندگان طرح‌های پذیرفته شده در مرحله اول جهت تکمیل فرم پیشنهاد طرح با توجه به نظرات تخصصی شورای پژوهشی و کمیته داوری به منظور بررسی نهایی دعوت به عمل خواهد آمد.

جهت اطلاع محققین گرامی، دسته‌بندی طرح‌ها به شرح زیر اعلام می‌گردد.

1- طرح‌های دسته الف: حمایت از مجریان با تجربه فعالیت در حوزه علوم و فناوری‌های شناختی درتیم‌های شکل گرفته بین‌رشته‌ای
هدف حمایت از تیم های شاخص برای انجام پروژه های کلان، در چارچوب اولویت های ستاد و در امتداد خط پژوهشی این تیم ها است.

شرایط و ویژگی‌های طرح‌های دسته (الف) به شرح زیر است:

1. هدف طرح توسعه فناوری، خدمات شناختی و یا تحقیقات اصیل در حوزه علوم و فناوری های شناختی در چارچوب اولویت های ستاد در سطح کلان باشد.

2. تیم‌ مجری این دسته از طرح ها می بایست شبکه‌ای متشکل از محققین با سابقه و متخصص در رشته های مرتبط با علوم و فناوری های شناختی باشند که بر اساس ارزیابی ستاد طی یک دوره زمانی مشخص به صورت متمرکز در پژوهش، توسعه فناوری و یا ارائه خدمات در زمینه یکی از اولویت های ستاد به صورت بین رشته‌ای فعالیت داشته و به دستاوردهای ارزشمند نایل شده باشند. این تیم‌ها تجربه همکاری بین رشته ای قبلی و انجام طرح در حوزه علوم و فناوری‌های شناختی را دارند.

3. طرح هایی که در آن ها مجموعه ای از شرایط زیر وجود داشته باشد، در اولویت قرار می گیرند:

أ‌. همکاری موثر و ساختارمند با شرکت های دانش بنیان جهت تبدیل دانش به فناوری یا خدمات در حوزه علوم و فناوری های شناختی

ب‌. همکاری با مراکز علمی و یا شرکت های معتبر بین المللی جهت انتقال دانش و تبدیل آن به خدمات یا فناوری در حوزه علوم و فناوری های شناختی

ت‌. همکاری با مراکز علمی معتبر بین المللی در انجام تحقیقات اصیل

ث‌. طرح شامل سرپرستی مجموعه ای از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا باشد

4. در صورت تصویب طرح، مدت زمان اجرای آن حداکثر دو سال خواهد بود.

5. با توجه به اینکه در بررسی این طرح‌ها ممکن است ستاد از نظرات داوری اساتید خبره بین‌المللی بهره‌مند گردد، فرم پیشنهاد طرح می‌بایست به زبان انگلیسی تکمیل و ارسال گردد.

جهت ثبت طرح در این قالب، لطفا فرم شماره 1 را دریافت و تکمیل نمایید.

2- طرح‌های دسته ب: حمایت از مجریان با تجربه فعالیت در حوزه علوم و فناوری‌های شناختی

حمایت از این نوع طرح‌ها با هدف تعمیق و گسترش توسعه فناوری، ارائه خدمات و انجام تحقیقات اصیل و در مرزهای دانش در حوزه علوم و فناوری های شناختی است. هدف مهم دیگر، تشکیل تیم‌های بین رشته‌ای در حوزه علوم و فناوری های شناختی در راستای یک خط پژوهشی مشخص است. امید است که تجربه این نوع همکاری باعث شکل‌گیری تیم‌های بین رشته‌ای و ارائه طرح‌های کلان (طرح های دسته الف) در آینده شود.

شرایط و ویژگی‌های طرح‌های دسته (ب) به شرح زیر است:

1- هدف طرح توسعه فناوری، خدمات شناختی و یا تحقیقات اصیل در حوزه علوم و فناوری های شناختی در چارچوب اولویت های ستاد باشد.

2- مجری طرح دارای سابقه انجام فعالیت متمرکز در حوزه علوم و فناوری های شناختی باشد. منظور از فعالیت متمرکز سرپرستی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (حداقل 2 پایان نامه)، چاپ مقالات در مجلات معتبر، انجام طرح پژوهشی، تولید محصول یا ارائه خدمت در حوزه علوم و فناوری های شناختی است.

3- تخصص تیم مجری، پوشش دهنده تخصص های لازم در حوزه علوم و فناوری‌های شناختی و حوزه های مرتبط متناسب با موضوع و اهداف طرح باشد.

4- طرح هایی که شامل سرپرستی مجموعه ای از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا باشد در اولویت بررسی خواهند بود.

5- در صورت تصویب طرح، مدت زمان اجرای آن حداکثر دو سال خواهد بود.

6- سقف حمایت از این نوع طرح‌ها حداکثر یک میلیارد ریال می‌باشد.

جهت ثبت طرح در این قالب، لطفا فرم شماره 2 را دریافت و تکمیل نمایید.

3- طرح‌های دسته ج: حمایت از مجریان علاقمند به مهاجرت به حوزه علوم و فناوری‌های شناختی

از محققین مبرزی که علاقمندِ مهاجرت به این حوزه بوده ولی تا کنون در این زمینه فعالیت متمرکز نداشته‌اند، در قالب طرح‌های دسته (ج) حمایت می گردد. منظور از فعالیت متمرکز سرپرستی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا، چاپ مقالات در مجلات معتبر، انجام طرح پژوهشی، تولید محصول یا ارائه خدمت در حوزه علوم و فناوری های شناختی است.

در طرح های ارائه شده در این دسته، یک خط پژوهشی، توسعه فناوری و یا خدمات شناختی مشخص در قالب ترکیبی از پایان‌نامه‌های دکترا و کارشناسی‌ارشد به صورت بین رشته‌ای و با سرپرستی مشترک با اساتید مبرز حوزه علوم و فناوری های شناختی دنبال می شود. با توجه به اینکه اینگونه طرح‌ها مجموعه‌ای از پایان‌نامه‌ها است و طبق روال‌های دانشگاه و مراکز علمی ارزیابی می‌گردند، تنها در یک مرحله داوری شده و زمان اعلام نتیجه نهایی کوتاه خواهد بود.

شرایط و ویژگی‌های طرح‌های دسته (ج) به شرح زیر است:

1- طرح پیشنهادی ترکیبی از تعداد مشخصی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا است که جهت تحقق یک هدف واحد تعریف شده اند. پایان‌نامه‌های تعریف شده حتما بایستی در راستای یک خط پژوهشی، توسعه فناوری و یا خدمات در حوزه شناختی در چارچوب اولویت های ستاد بوده و دستاورد یکپارچه‌ای را دنبال نمایند.

2- طرح پیشنهادی می بایست شامل حداقل 2 پایان نامه تحصیلات تکمیلی باشد.

3- هر یک از پایان‌نامه‌ها بایستی با سرپرستی مشترک و یا مشاوره حداقل یکی از اساتید داخلی و یا بین المللی فعال در حوزه علوم و فناوری های شناختی تعریف و تصویب گردد. مجری طرح، استاد راهنمای اولِ حداقل یکی از پایان نامه های تعریف شده است. به عبارت دیگر استاد راهنمای اول پایان نامه ها می تواند متفاوت باشد.

4- هریک از پایان نامه ها می بایست حداکثر تا 6 ماه پیش از اعلام فراخوان و یا حداکثر تا 6 ماه پس از اعلام تصویب طرح، در مرکز علمی متبوع مصوب شده باشند.

5- در صورت تصویب، مدت زمان اجرای طرح حداکثر 2 سال از زمان انعقاد قرارداد خواهد بود.

6- مبلغ حمایت از این طرح‌ها تا سقف 1.5 برابر مجموع میزان حمایت از پایان‌نامه‌های طراحی شده در آن مطابق آیین‌نامه حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا و تا سقف 500 میلیون ریال خواهد بود. حداقل میزان حق الزحمه دانشجویان و تیم راهنما، مبالغ پیش بینی شده در آیین نامه حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی ستاد بوده و توسط مجری از محل بودجه طرح پرداخت خواهد شد. نحوه هزینه کرد سهم مرکز علمی برای خرید تجهیزات، مواد مصرفی و هزینه انجام آزمایش و جمع-آوری داده (بر اساس آیین نامه حمایت از پایان نامه ها) و مازاد مبلغ حمایت (50%)، توسط مجری در فرم ثبت درخواست اعلام خواهد شد.
تبصره: با توجه به اینکه حمایت از پایان نامه ها بر اساس سطح بندی مطابق آیین نامه پایان نامه ها صورت می گیرد، در صورت تصویب، بودجه طرح با در نظر گرفتن سطح سوم برای پایان نامه های طراحی شده در آن محاسبه می¬گردد (رجوع به آیین نامه پایان‌نامه‌ها). در صورتیکه پس از اتمام طرح، یک یا چند مورد از پایان نامه های انجام شده از نظر ناظران بالاتر از سطح سوم باشند، مابقی میزان حمایت محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

بعنوان نمونه مبلغ حمایتی از طرح پژوهشی که ترکیبی از دو پایان‌نامه دکترا و یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد است بر اساس آیین نامه به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

- مجموع حمایت از پایان‌نامه‌ها (302.000.000ریال):
مجموع حمایت از پایان‌نامه‌ها = (132.000.000*2) + (38.000.000*1) = 302.000.000

- 50% حمایت مازاد (151.000.000 ریال):
50% میزان حمایت از پایان نامه ها = 151.000.000

- مبلغ کل حمایت برابر 1.5 برابر مجموع میزان حمایت از پایان نامه ها و برابر 453.000.000 (چهارصد و پنجاه و سه میلیون) ریال خواهد بود.

7- پایان‌نامه‌های تعریف شده در طرح های مصوب این دسته، مجددا از طریق روال حمایت از پایان‌نامه‌ها مورد حمایت ستاد قرار نمی‌گیرند.

جهت ثبت طرح در این قالب، لطفا فرم شماره 3 را دریافت و تکمیل نمایید.