آنچه می دانیم بر آنچه می بینیم اثر می گذارد

اشیای مختلف، از ماشین و پرنده وصورت انسان تا حروف الفبا، در نظر افرادی که با آنها اشنا باشند متفاوت از دیگران است؛ این یافته های پژوهشی است که به تازگی انجام شده است.

محققین دانشگاه جانزهاپکینز با استفاده از حروف الفبای زبان عربی بررسی کردند خبره های این زبان و افرادی که با آن آشنایی ندارند چطور حروف مختلف را می بینند و متوجه شدند تجربه بر پردازش دیداری اثرگذار است. یافته های این پژوهش که اینک به شکل آنلاین در دسترس است به زودی درنشریه Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance به چاپ خواهد رسید .

" شاید فرض کنید ما انسانها همگی سیستم بینایی پایه ای داریم که می توانیم خصیصه های مختلف حروف متفاوت را تشخیص دهیم حتی اگر با آن زبان آشنا نباشیم. اما این فرض درست به نظر نمی رسد." این را نویسنده ارشد مقاله ، برندا رپ،استاد دپارتمان علوم شناختی جانز هاپکینز می گوید واضافه می کند"انچه میدانیم بر آنچه می بینیم اثر می گذارد."
پژوهشگران در این مطالعه 25 متخصص زبان عربی و 25 نفر که با این زبان آشنایی نداشتند را مورد بررسی قرار دادند. به آزمودنی ها 2000 جفت حرف نشان داده شد و از آنها خواسته شد مشخص کنند این حروف یکسانند یا متفاوت. پاسخ آزمودنی ها بر اساس سرعت و دقت مورد بررسی قرار گرفت.
تازه کارها در تمیز دادن حروف سریع تر بودند در حالی که خبرگان در دقت برتری داشتند. با این وجود هرچه حروف خصیصه های بیشتری داشت از سرعت تازه کارها کم می شد. خبره ها دقیقا عکس این عملکرد را نشان می دادند: هرچه حروف خصیصه های بیشتری داشت خبره ها در تشخیص بهتر عمل می کردند.
این محققین همچنین بررسی کردند که کدام حروف از نظر تاره کارها و کدام حروف از نظر متخصصین شبیه به هم بودند. در مورد برخی از حروف هر دو گروه اتفاق نظر داشتند اما در مورد برخی دیگر اختلاف نظرها آشکار بود. حروفی که تازه کارها را سردرگم می کرد اصلا به آنهایی که برای خبره ها گیج کننده بود شباهت نداشتند. کارشناسان زبان عربی بر اساس چیزهایی غیر-دیداری که در مورد حروف می دانستند مثل چگونگی نوشتن یا صدای آنها تحت تاثیر قرار می گرفتند.

وقتی شما در یک زبان متخصص می شوید چه چیزی تغییر می کند؟ آیا سیستم بینایی شما همان چیز هایی را می بیند که قبلا می دیده؟ به نظر می رسد اینطور نیست. چیزی که در نظر یک تازه کار پیچیده به نظر می رسد برای یک متخصص بسیار ساده است.
احتمال دارد این یافته ها به همه چیزهایی که می بینیم قابل تعمیم باشد.و خبرگی از این جهت اهمیت دارد چون ادراک ما را تغییر می دهد. بخشی از خبرگی تشخیص این است که چه چیزهایی اهمیت دارد و چه چیزهایی باید کنار گذاشته شود. وقتی در حوزه ای متخصص باشید می دانید باید دنبال چه چیزی بگردید.