آیا می‌توانیم فعالیت مغز را برای گرفتن تصمیمات سالمتر تحریک کنیم؟

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا موفق به درک پویایی‌های لحظه به لحظه در تصمیم‌گیری شدند.

تماشای دائم شبکه نت فیلیکس در برابر پیاده‌روی در جنگل. چیزبرگر در برابر سالاد کلم.

پژوهشی جدید از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی نشان می‌دهد فعالیت مغز ما می‌تواند در جهت گرفتن تصمیمات سالم‌تر تحت تاثیر قرار بگیرد.

در ثبت لحظه به لحظه تفکر میمون‌های ماکاک در مورد اینکه کدام گزینه احتمال دارد آب میوه‌ی بیشتری داشته باشد پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا در برکلی متوجه پویایی‌های لحظه به لحظه تصمیم‌گیری تا حد تغییرات میلی ثانیه‌ای در نورون‌های بخش اوربیتوفرونتال مغز شدند.

این یافته‌ها، که در نشریه Nature Neuroscience منتشر شده است، فرآیندهای تصمیم‌گیری درونی خصوصا آن‌هایی که به رفتارهای مربوط به عادت مرتبط است را روشن می‌کند و کمک می‌کند مدارهای مغزی را برای درمان اختلالات روانی-عصبی مثل اضطراب، افسردگی و اعتیاد ایمپلنت گذاری کنیم.

نویسنده ارشد مقاله جاناتان والیس نوروساینتیست دانشگاه برکلی و استاد روانشناسی می‌گوید: "اگر بتوانیم یک تصمیم را در زمان واقعی آن اندازه بگیریم یعنی به صورت بالقوه می‌توانیم آن را دستکاری کنیم. به عنوان مثال می‌توان وسیله‌ای ساخت که زمانی که یک معتاد دارویی را انتخاب می‌کند این موضوع را تشخیص دهد و فعالیت مغز او را به سمت گزینه‌ای سالم‌تر هدایت کند."
قشر اوربیتوفرونتال که پشت چشم‌ها قرار دارد نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری ایفا می‌کند و زمانی که آسیب ببیند منجر به تصمیمات بد یا تکانشی شدن فرد می‌شود.

در حالی که مطالعات گذشته ارتباط اوربیتوفرونتال با گرفتن تصمیمات نهایی را نشان داده‌اند مطالعه حاضر اولین پژوهشی است که تغییرات عصبی در زمان فکر کردن بین گزینه‌های مختلف را ردیابی می‌کند.

والیس می‌گوید: "اینک می‌توانیم تصمیم را آشکارا در زمان واقعی ببینیم و در مورد انتخاب‌ها پیش بینی کنیم."
با اندازه گیری سیگنال‌هایی که توسط الکترودهای کاشته شده در مغز میمون‌ها اندازه گیری می‌شد والیس و همکارانش فعالیت نورونی نخستی‌ها در زمان ارزیابی نقاط مثبت و منفی تصاویری که مقادیر مختلفی آب میوه داشتند، ردیابی کردند.

زمانی که میمون‌ها تصویرها را می‌دیدند تا مشخص کنند کدام یک پاداش بزرگتری خواهد داشت یک الگوریتم محاسباتی فعالیت اوربیتوفرونتال میمون ها را ردیابی می‌کرد. الگوهای مغزی متغیر پژوهشگران را قادر ساخت پیش بینی کنند میمون‌ها کدام تصویر را انتخاب خواهند کرد.

برای آزمایش، به هر میمون چهار تصویر مختلف از اشیای انتزاعی ارائه کردند که هر کدام مقدار متفاوتی آبمیوه در اختیار میمون قرار می‌داد. پژوهشگران از یک الگوریتم تشخیص الگو به نام linear discriminant analysis استفاده کردند تا با کمک الگوی فعالیت عصبی تشخیص دهند میمون به کدام تصویر نگاه می‌کند.

سپس دو تا از تصاویر قبلی برای میمون‌ها پخش می‌شد تا با بررسی الگوهای فعالیت عصبی میمون‌ها و بر اساس زمانی که میمون به یک تصویر خیره می‌شد پیش بینی کنند میمون کدام تصویر را انتخاب می‌کند.

والیس می‌گوید: " اینک به شکلی کارآمد می‌توانیم تصمیم‌گیری را به شکل آشکارا ببینیم و در مورد انتخاب میمون‌ها پیش‌بینی‌هایی داشته باشیم."

هرچه میمون زمان بیشتری در مورد گزینه‌ها فکر می‌کرد، خصوصا در جایی که تفاوت چندانی در مقدار آبمیوه‌ای که در اختیارش قرار می‌گرفت وجود نداشت، الگوهای فعالیت عصبی بیشتر تغییر می‌کرد.

والیس می‌گوید:" اینک که می‌توانیم ببینیم مغز چه زمانی در حال بررسی یک گزینه خاص است، به شکل بالقوه می‌توانیم این سیگنال را برای تحریک الکتریکی مدارهای مغزی درگیر در تصمیم‌گیری و تغییر تصمیم نهایی استفاده کنیم."