ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی (CSTC) و بنیاد تحقیقاتی سائوپائولوی (FAPESP) برزیل اقدام به فراخوان پیشنهاد طرح پژوهشی در قالب Sprint کرده اند.

هدف از این فراخوان، شناسایی پتانسیل های موجود برای همکاری های بین الملی در حوزه علوم و فناوری های شناختی بین پژوهشگران برزیلی در ایالت سائوپائولو و محققان ایرانی است. در این چارچوب تبادل پژوهشگران برجسته بین دو کشور ایران و برزیل (ایالت سائوپائولو) به منظور گسترش همکاری ها و هدف گذاری برای توسعه پروژه های تحقیقاتی مشترک مد نظر است.

علاقمندان به مشارکت در این فراخوان لطفا موارد زیر را مطالعه کرده و مد نظر داشته باشند:

- پیشنهاد طرح پژوهشی باید به صورت یک طرح مشترک بین پژوهشگران ایرانی ( عضو هئیت علمی دانشگاه ها یا مدیر یک شرکت دانش بنیان داخلی که ترجیحا Principal Investigator ستاد هستند) و پژوهشگران برزیلی از ایالت سائوپائولو(Principal Investigator در FAPESP باشند) در چارچوب های معرفی شده در فراخوان ارائه گردد.

- لازم به ذکر است که پیشنهاد طرح پژوهشی مشترک می بایست ابتدا توسط طرفین ایرانی و برزیلی تنظیم شده و مورد توافق قرار گیرد. سپس طرف ایرانی فرم های مربوط به پیشنهاد طرح پژوهشی را در سایت ستاد (CSTC) و طرف برزیلی فرم های نظیر را در سایت FAPESP بارگذاری نماید.

- روند داوری پیشنهاد طرح پژوهشی در این فراخوان به طور مستقل در CSTC و FAPESP انجام خواهد شد. پذیرش نهایی منوط به پذیرش طرح در هر دو سو می باشد.

- پذیرش طرح از تاریخ ۲ فوریه ۲۰۱۶ (۱۳ بهمن ۱۳۹۴) شروع شده و در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۱۶ (۶ اردیبهشت ۹۵) خاتمه خواهد یافت. این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

- در چارچوب این فراخوان (Sprint 2016)، حداکثر پنج طرح مورد حمایت مالی قرار خواهد گرفت.

- اولویت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در چارچوب Sprint 2016 حمایت از تیم هایی است که سابقه همکاری پژوهشی با ستاد را داشته و یا در مجموعه گروه های پیشرو ستاد قرار دارند.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی می توانید با آدرس Iran.Brazil.Desk@cogc.ir ، میز همکاری ایران و برزیل، مکاتبه نمائید.