توجه به علوم و فناوری‌های شناختی به دلیل تاثیر شگرف و مستقیم آن بر روی زندگی تک تک انسان‌ها به سرعت رو به افزایش است. این امر را در میزان رشد فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی به همراه افزایش ابزارها و کاربردهای علوم و فناوری‌های شناختی در کل دنیا، به خصوص در کشورهای پیشرو می توان مشاهده کرد. رصدها نشان میدهد که نتایج علمی و کاربردی علوم وفناوری‌های شناختی نقش بسیار پررنگ‌تری در تحول آینده جوامع ایفا خواهند کرد. لذا به موازات کشورهای پیشرو، توسعه علوم و فناوری‌های شناختی از اولویت‌های ملی در جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است. این ستاد در سطح ملی مسئولیت برنامه‌ریزی برای این هدف با ارزش و پر اهمیت ملی و هدایت حمایت‌های لازم از آن را بر عهده دارد.

علوم وفناوری‌های شناختی، حوزه‌ای نوین، و چند رشته‌ای میان رشته‌ای و به غایت پویاست. لذا جهت پیشرفت در و بهره‌مندی از این حوزه، تسهیل و سرعت بخشیدن به کسب و تولید علم روز آمد، توسعه و به کارگیری فناوری‌های شناختی متناسب با شرایط و نیازهای ملی و همچنین تربیت نیروی انسانی محقق چندین وجهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این امر در سطح کلان از طریق حمایت از طراحی و اجرای مطلوب طرح‌های پژوهشی و توسعه فناوری در راستای اولویت‌های کشور، ایجاد دوره‌های دانشگاهی، رساله‌های دکتری و کارشناسی ارشد، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و کنفرانس‌های تخصصی به همراه شرکت فعال در مجامع علمی بین المللی به موازات توسعه زیر ساخت‌های پژوهشی – آموزشی انجام می‌شود.

با توجه به ماهیت این حوزه و شرایط کشور، حمایت‌های ستاد به گونه‌ای طراحی شده‌اند که علاوه بر پشتیبانی از فعالیت‌های علمی محققان و استادان متخصص در علوم و فناوری‌های شناختی، موجبات مهاجرت علمی محققان رشته‌های مربوطه به این نیز فراهم شود. به علاوه، حمایت از فعالیت‌های ترویجی در حوزه علوم وفناوری‌های شناختی از نظر این ستاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آشنا نمودن آحاد جامعه با علوم وفناوری‌های شناختی و دستاوردهای علمی و عملی اصیل آن، زمینه‌ساز افزایش بکارگیری آنها و بالطبع افزایش رفاه فردی و اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی انسان می‌شود. جذب جوانان علاقمند در سطوح مختلف سنی و علمی به تحصیل و فعالیت در این حوزه از دیگر اهداف حمایت از فعالیت‌های ترویجی است.