سومین رویداد بین المللی “نوروتاک”  با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی برگزار شد
فضای عمومی کسب و کار علوم اعصاب درکشور در مدرسه علوم اعصاب و کسب و کار مورد بررسی قرار می گیرد  
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و دانشگاه علوم پزشکی ایران برای راه اندازی و توسعه مرکز آفرینش ملی فناوری های عصبی، مغز و علوم شناختی توافقنامه همکاری مشترک امضا کردند

تازه ترین اخبار

Cognitive Sciences and Technologies Council

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی

علوم و فناوری های شناختی و جایگاه آن

موضوع علوم شناختی، ذهن است. دانشی میان رشته‌ای، نو، پویا و معطوف به آینده که در آن، مغز و فرایندها وکارکردهای شناختی آن مورد مطالعه روشمند و منظم علمی قرار می گیرد. فناوری‌های برآمده از این دانش در تعامل با دانشها و فناوری‌های همگرا (زیستی، نانو و اطلاعات) می تواند به ارتقای کیفیت زندگی بشر، رفع کاستی‌های ناشی از آسیب‌های مغزی، تولید سامانه های هوشمند و استفاده بهینه از ذهن و قوای فکری انسان کمک بکند.

در سه چهار دهۀ گذشته، این علوم دستاوردهای گرانبهایی را برای بشر به ارمغان آورده است. دهه ۱۹۹۰ دهه مغز نامیده شد. کشورها در زمینه این دانش نو سرمایه گذاری چشمگیری می کنند و رقابت شدیدی در دست یابی به اسرار مغز و استفاده کاربردی از آن به جریان افتاده است.

علوم شناختی، رویکردی پردازشی دارند. دانشمندان ذهن انسان را شبکه پیچیده‌ای می دانند که اطلاعات را دریافت، نگهداری و بازیابی می‌کند و می‌تواند آن را تغییر شکل یا انتقال دهد. خروجیهای پردازش، می‌تواند گفتار یا رفتار حرکتی باشد. از اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ قرن بیستم میلادی نگاه محققان به ذهن معطوف به بررسی بازنمایی های ذهنی و نحوه پردازش آنها شدو از این رهگذر بود که دانشی میان رشته‌ای پیدا شد که امروزه آن را علوم شناختی می نامند. انجمن علوم شناختی و نشریه علوم شناختی در آمریکا از دهه ۱۹۷۰ بنیان نهاده شد. از دهه ۱۹۹۰ فناوری های تصویربرداری و مطالعه مغز با ابزارهای جدید موجب شد علوم اعصاب سهمی جدی تر در پیشرفت علوم شناختی داشته باشد. دانشگاه های متعددی برنامه های آموزش وپژوهش در این رشته را دایر کردند.

فرصت های آموزشی و پژوهشی

ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی و صندوق حمایت از پژوهشگران و فنآوران... ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی و صندوق حمایت از پژوهشگران و فنآوران... ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی و صندوق حمایت از پژوهشگران و فنآوران...

انتشارات

ستاد علوم و فناوری های شناختی در راستای اجرای برنامه های مصوب خود به حمایت از رسانه های گوناگون، اعم از کتاب ها، نشریات ترویجی، برنامه های تلویزیونی و رادیویی، و مستندهای علمی می پردازد. در این بخش از وب سایت، شما می توانید با رسانه های مورد حمایت، و مطالبی در حوزه علوم شناختی آشنا شوید. علاوه بر این، ستاد در این صفحه خبرنامه ای را بصورت دو ماهانه منتشر می کند که مشتمل بر مهمترین اخبار ستاد و تازه های علوم شناختی در سطوح ملی و بین المللی می باشد.