ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

" نخستین بانک تصاویر چهره های هیجانی ایرانی " با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی در دانشگاه شهید بهشتی طراحی شد

یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه شهید بهشتی با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی موفق شد نخستین "بانک تصاویر چهره های هیجانی ایرانی " را در قالب یک طرح پژوهشی در این مرکز علمی طراحی کند.

تقویم رویداد ها
  • 1398/03/11

    سمینار فرصت مطالعاتی با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی در دانشگاه علم و صنعت ایران

    اطلاعات بیشتر

آرشیو رویدادها