ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

کتاب "رمزگشایی ذهن : مصرف کننده غیر عقلایی " منتشر شد

کتاب تحت عنوان " رمز گشایی ذهن : مصرف کننده غیر عقلایی " که از سوی ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی مورد حمایت قرار گرفته است ، چاپ و انتشار یافت.

تقویم رویداد ها
  • 1400/11/07

    وبینار مغز پژوهی در ایران : چشم انداز ها و چالش ها با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی در فرهنگستان علوم

    اطلاعات بیشتر

آرشیو رویدادها