ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

دبیر ستاد توسعه علوم شناختی : توسعه نظام نوآوری داده کاوی به توان شناختی در جامعه یکی از برنامه های اصلی این ستاد است

دکتر"مجید نیلی احمدآبادی" دبیر ستاد توسعه علوم و فن آوری‌ های شناختی در مراسم تقدیر از برگزیدگان فراخوان ملی "شناخت و تحلیل گفتمان و رفتار جامعه ایرانی در بحران کرونا" با حضور دکتر"سورنا ستاری" معاون علمی و فنآوری رییس جمهوری گفت: توسعه نظام نوآوری داده کاوی به توان شناختی در جامعه یکی از برنامه های این ستاد است .

تقویم رویداد ها
آرشیو رویدادها