ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی / سیستم مدار بسته اپتوژنتیکی با قابلیت کنترل از راه دور برای مطالعات علوم اعصاب شناختی بومی سازی و تجاری سازی شد

محققان پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی با همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات علوم اعصاب این دانشگاه و با حمایت ستاد توسعه علوم و فن اوری های شناختی ، موفق به بومی سازی و تجاری سازی تجهیزات"اپتوژنتیک " برای مطالعات علوم اعصاب شناختی شدند.

تقویم رویداد ها
آرشیو رویدادها