ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

با هدف پرورش شناختی/ مجموعه ای از مقالات و یادداشت ها در سایت ستاد توسعه علوم شناختی انتشار می یابد

به منظور افزایش قدرت یادگیری ، بهبود مشارکت همگانی و اثر بخشی در آموزش های مجازی ، دریچه جدیدی برای انتشار سلسله یادداشت ها . مقالات و دیدگاه های صاحبنظران و اساتید حوزه ذهن و مغز ، جهت مطالعه علاقه مندان و دانشجویان و پژوهشگران تحت عنوان" پرورش شناختی" در سایت ستاد توسعه علوم شناختی ایجاد شد.

تقویم رویداد ها
  • 1399/07/10

    کارگاه آموزشی پردازش تصاویر عملکردی مغز در پژوهشکده فن آوری‌های همگرا دانشگاه تهران برگزار می شود

    اطلاعات بیشتر

آرشیو رویدادها