ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

بانک اطلاعات آزمون‏های ارزیابی شناختی باحمایت ستاد توسعه علوم شناختی ایجاد شد

با هدف سیاستگذاری در امر توسعه آزمون های ارزیابی شناختی در سطح کشور و به منظور آشنایی درمانگران، پژوهشگران و سازمان ‏ها با این آزمون‏ ها ، با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری‏های شناختی، بانک طلاعات آزمون‏های ارزیابی شناختی ایجاد شد.

تقویم رویداد ها
آرشیو رویدادها