ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

کتاب"ناشناخته: زندگی اسرارآمیز مغز" با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی چاپ و منتشر شد

"ناشناخته: زندگی اسرارآمیز مغز"(Incognito : the secret lives of the brain) عنوان کتابی است که با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی توسط دکتر"معصومه ملکیان" چاپ و منتشر شد.

تقویم رویداد ها
  • 1399/04/26

    کارگاه آموزشی آنلاین تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی در دانشگاه اصفهان

    اطلاعات بیشتر

آرشیو رویدادها