ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، کاربردی، به همراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت­های مصوب ستاد حمایت می کند
پیشرفت و توسعه علوم و فناوری های شناختی، کم و بیش همچون سایر علوم، حاصل ترکیبی متناسب از پژوهش­های بنیادی و کاربردی است. شاید بتوان مسئله اصلی و مرکزی این حوزه را شناخت کامل مغز-ذهن همراه با کارکردهای آن دانست.
گروه آموزش، ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فن‌آوریهای شناختی، یکی از بازوهای اصلی ستاد برای سیاست گذاری، مدیریت و حمایت از فعالیتهای ملی و منطقه ای در حوزه های مختلف علوم شناختی است
اخبار و رویدادها

نتایج مطالعاتی یک طرح تحقیقاتی/ فعالیت همزمان سلول های عصبی و نوسانات مغزی الگوهای مختلف ارتباطی درمغز ایجاد می کنند

مطالعات پژوهشی یک طرح تحقیقاتی تحت حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان نشان می دهد، نوسانات مغزی که به واسطه فعالیت همزمان سلول های عصبی به وجود می آیند، می توانند امکان ایجاد الگوهای مختلف ارتباطی را با وجود ساختار ثابت فراهم کنند.

تقویم رویداد ها
آرشیو رویدادها