ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی با هدف ارتقاء سطح علمی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره‌های دکتری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، سالانه در دو مقطع زمانی به متقاضیان، کمک هزینه شرکت در کنگره‌های علوم و فناوریهای شناختی در خارج از کشور اعطا می‌کند.

روند اجرایی:

برای دریافت جایزه سفر، متقاضی باید ابتدا در سایت ستاد ثبت نام کرده باشد. پس از ثبت نام با مراجعه به کارتابل خود و انتخاب گزینه درخواست جایزه سفر دانشجویان جهت شرکت در کنگره، مدارک و مستندات مورد نیاز را ارسال نماید. تا پس از بررسی نتیجه به متقاضی از طریق سایت اعلام گردد. روند دریافت حمایت در دو مرحله انجام خواهد شد.

مرحله اول:

۱- اعلان فراخوان جایزه سفر برای شرکت در کنگره های منتخب از طریق سایت ستاد
۲- ثبت نام متقاضی در سایت ستاد و ایجاد نام کاربری
۳- ارسال مدارک و مستندات مورد نیاز در مرحله اول به ستاد
۴- بررسی مدارک و مستندات در شورای مشترک آموزش و پژوهشی
۵- اعلام نتایج دریافت حمایت

مرحله دوم:

۶- شرکت در کنگره و ارائه مقاله
۷- ارائه گزارش کار بر اساس فرمت ستاد
۸- پرداخت هزینه سفر درخواست حمایت تشویقی از طریق سیستم آنلاین به آدرس https://cogc.ir و فقط توسط متقاضی ارائه می‌شود. ستاد برای هر درخواست حمایت تشویقی کد رهگیری در اختیار درخواست کننده قرار می‌دهد تا از آن برای پیگیری وضعیت درخواست خود استفاده نماید.

لازم به ذکر است که مبلغ حمایتی مورد نظر، پس از برگزاری کنگره و دریافت گزارش سفر به متقاضی پرداخت خواهد شد.