در حال حاضر، برنامه آموزشی رشته‌های علوم شناختی در دوره دکتری تخصصی (۷ گرایش) و دوره کارشناسی ارشد (۵ گرایش) توسط شورای برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است و در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور اجرا می‌شود. از آنجا که رشته علوم شناختی در حال گسترش است، هرساله دانشگاه‌های بیشتری این رشته را اجرا می‌کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه انتخاب رشته که هر ساله از سوی سازمان سنجش آموزش کشور انتشار می‌یابد، مراجعه شود.

الف) دوره‌های دکتری تخصصی

رشته های مصوب وزارت علوم

موسسات آموزش عالی مجری

ب) دوره‌های کارشناسی ارشد

رشته های مصوب وزارت علوم

موسسات آموزش عالی مجری