مرکز ملی مطالعات اعتیاد

مجموعه هم اندیشی های بین حوزه ای علوم و فناوری های شناختی در بیماری اعتیاد روز های شنبه به صورت هفته درمیان در مرکز ملی مطالعات اعتیاد و با همکاری گروه های پژوهشی فعال در دانشگاه های مختلف از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ بر گزار می گردد. اولین جلسه ۱۲ بهمن ۹۲ با موضوع مدلسازی محاسباتی رفتارهای اعتیادی برگزار می شود. شرکت برای عموم علاقه مندان آزاد است. آدرس: خیابان کارگر جنوبی، میدان قزوین، بیمارستان فارابی، مرکز ملی مطالعات اعتیاد، سالن آمفی تئاتر

پژوهشکده علوم شناختی

سلسله نشست‌های هفتگی علمی در موضوعات مختلف مرتبط با علوم شناختی روزهای پنج شنبه ساعت ۱۳ تا ۱۵ در محل پژوهشکده علوم شناختی برگزار می‌گردد.

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

نشست‌های هفتگی علوم اعصاب شناختی روزهای یک‌شنبه هر هفته در پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی برگذار می‌شود.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

سلسله نشست‌های هفتگی گروه تصویربرداری مغزی مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و ملکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران ساعت ۱۳ تا ۱۴ در بیمارستان امام خمینی (ره)، ساختمان تصویربرداری، طبقه دوم برگزار می‌گردد.

مرکز تحقیقت علوم و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ژورنال کلاب هفتگی گروه علوم اعصاب روزهای شنبه هر هفته ساعت ۱۲ تا ۱۳ در محل سالن کارگاه های معاونت پژوهشی مرکز علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می گردد.

Shahid Beheshti University of Medical Sciences

Coming Monday 18th of Shahrivar 1392 Dr Abbas Haghparast will talk on"Introducing the International Brain Research Organization (IBRO) and its financial and research opportunities" Time: 1-3 pm The location is the Neuroscience research center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences