با حمایت ستاد توسعه علوم فناوری های شناختی تهسیلات مالی به شرکت های دانش بنیان و استارتاپی فعال درحوزه علوم شناختی پرداخت می شود

You are currently viewing با حمایت ستاد توسعه علوم فناوری های شناختی تهسیلات مالی به شرکت های دانش بنیان و استارتاپی فعال درحوزه علوم شناختی پرداخت می شود
۳۶۴ Views

به منظور کمک به توسعه کسب و کارها ، تجاری سازی محصولات و گسترش زیست بوم فناوری و نوآوری ، شرکت ها و مراکز استارتاپی ، دانش بنیان و شتابدهنده فعال در حوزه علوم شناختی می توانند از تسهیلات مالی تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور بهره مند شوند.

براساس توافقی میان ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و صندوق نوآوری و شکوفایی این تسهیلات مالی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ در اختیار مراکز و شرکت های فعال در حوزه علوم شناختی قرار می گیرد.

درچارچوب این توافق این تسهیلات بنا به درخواست متقاضیان تا سقف ۳۰ میلیارد ریال و با کارمزد چهار درصد از طریق معرفی این مراکز و شرکت ها به بانک های عامل پرداخت می شود.

دست اندرکاران و صاحبان مراکز و شرکت های استارتاپی و دانش بنیان فعال در حوزه علوم شناختی می توانند با ثبت مدارک و درخواست تهسیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور ۱۴۰۲ در سامانه غزال (ghazal.inif.ir) صندوق نوآوری و شکوفایی و تایید ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی از تسهیلات مالی این قانون بهره مند شوند.

دیدگاهتان را بنویسید