برنامه هفتم توسعه به حوزه دانش مغز و علوم شناختی توجه ویژه ای نشان داده است  

You are currently viewing برنامه هفتم توسعه به حوزه دانش مغز و علوم شناختی توجه ویژه ای نشان داده است  
۳۰ Views

علوم شناختی به عنوان دانشی نو، پویا و آینده سازکه به کارکردهای شناختی ذهن و مغز و توسعه فناوری های برگرفته از این دانش می پردازد، درقانون برنامه هفتم توسعه مورد توجه جدی قرار گرفته است.

در ماده ۹۹ بند ” ت” این قانون، فناوری های عصبی، مغز و علوم شناختی و نیز هوش مصنوعی به عنوان حوزه های پیشران و اقتدار آفرین در نظر گرفته شده است.

براساس این قانون، دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی ربط و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست‌ بوم فناوری در حوزه‌های پیشران و اقتدارآفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت ‌ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت ‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان در حوزه های فناوری ‌های عصبی، مغز و علوم شناختی ، هوش مصنوعی، ریزفناوری اقدامات لازم را انجام دهد.

علوم شناختی به مطالعه کارکردهای شناختی ذهن و مغز و توسعه فناوری های برگرفته از این دانش نو می پردازد و امید می رود در تعامل با سایر دانش های نو و فناوری های همگرا چون زیست فناوری، فناوری نانو و فناوری اطلاعات به ارتقای کیفیت زندگی بشر، رفع کاستی های ناشی از آسیب های مغزی، تولید سامانه های هوشمند و استفاده بهینه از ذهن و قوای فکری انسان بینجامد.

دیدگاهتان را بنویسید