بیش از۲۷۰۰ پایان نامه دانشجویی و مقالات علمی درحوزه علوم شناختی توسط ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی مورد حمایت قرار گرفتند

You are currently viewing بیش از۲۷۰۰ پایان نامه دانشجویی و مقالات علمی درحوزه علوم شناختی توسط ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی مورد حمایت قرار گرفتند
۳۸۰ Views

با هدف تربیت نیروی انسانی و تشویق علاقه مندان به فعالیت درحوزه های علوم شناختی و افزایش جایگاه علمی ایران درسطح منطقه ای و جهانی، ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی در راستای اهداف وسیاست های خود درسال های اخیر از بیش از۲۷۰۰ پایان نامه دانشجویی، مقالات علمی-پژوهشی و ISI درحوزه های علوم شناختی حمایت کرده است.

این پایان نامه ها ومقالات علمی که درزمینه های علوم اعصاب، روانشناسی، آموزش و پرورش شناختی، فلسفه ذهن و فن آوری های شناختی، مدلسازی، هوش مصنوعی، زبان شناسی، مهندسی پزشکی، فیزیولوژی و سایر زمینه های شناختی نگارش شده درمراکز علمی و تخصصی و دانشگاهی کشورمان و درمجلات معتبرجهانی ارائه و به چاپ رسیده است.

ستاد توسعه علوم و فن آوری های علوم شناختی درچارچوب اهداف و سیاست های مصوب می کوشد با فراهم کردن فرصت ها و بسترهای لازم، زمینه را برای آشنایی هرچه بیشتردانشجویان ومحققان با حوزه های علم شناختی و علوم اعصاب درکشور بوجود آورد و دراین مدت از یکهزارو دویست پایان نامه درمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری درحوزه علوم شناختی حمایت کرده و از یکهزارو پانصد مقاله علمی _ پژوهشی و ISI که در مجلات معتبر بین المللی انتشار یافته است را تحت حمایت تشویقی قرار داده است.

رشد دانش و تحقیقات علمی درکشورمان درسال های اخیر بواسطه سیاست های حمایتی و سرمایه گذاری درسطوح مختلف علمی و پژوهشی، سبب علاقه مندی و گرایش دانشجویان، اساتید، متخصصان ومحققان به امر پژوهش شده و زمینه را برای گسترش و تقویت همکاری های متقابل بویژه برای ترویج، ارتقا و توسعه علوم شناختی و اعصاب شناختی درمراکزعلمی ، تحقیقاتی و تخصصی ایران فراهم کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید