دبیر ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی: همکاری و تعامل میان محققان، صاحبان ایده و کارآفرینان درحوزه های شناختی تقویت می شود

You are currently viewing دبیر ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی: همکاری و تعامل میان محققان، صاحبان ایده و کارآفرینان درحوزه های شناختی تقویت می شود
۳۸۱ Views

دبیر ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی در اولین رویداد بهمرسانی در حوزه پرورش و ارتقای شناختی اعلام کرد: تلاش ستاد بر تقویت همکاری و تعامل میان محققان ، پژوهشگران و تیم های پژوهشی و صاحبان سرمایه برای ارایه دستاوردها و محصولات فناورانه و خلاقانه درحوزه های شناختی به جامعه است .

دکتر”سید محمد مهدوی” در این گردهمایی که شماری از اساتید، مجریان طرحهای پژوهشی، صاحبان و دست اندرکاران مراکز شتابدهنده و کارآفرینان و نیز علاقمندان به علوم شناختی شرکت داشتند، گفت: شکل دهی به فرصت های همکاری و کاهش خطر پذیری در امر سرمایه گذاری در حوزه های شناختی نیز در اولویت سیاست های این ستاد قرار دارد.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در بخشی دیگر از سخنانش با تشریح اهداف و سیاست های ستاد با بیان اینکه انجام مجموعه ای از پژوهش ها در حوزه های مختلف بویژه در حطیه های علوم شناختی از نیازهای کشور محسوب می شود ، گفت: این رویداد و دیگر نشست ها فرصتی برای آشنایی و تقویت همکاری و مشارکت ها برای جذب سرمایه ، رونق کسب و کارها و نیز و ورود دستاوردها و محصولات فناورانه حوزه شناختی به جامعه است.

اولین رویداد “بهمرسانی درحوزه پرورش و ارتقای شناختی”به منظور پرورش مهارت های شناختی کودکان و نوجوانان و بهینه سازی آموزش مجازی و محیط یادگیری با شرکت شماری از محققان ، پژوهشگران و صاحبان نوآوری و کسب و کارها درحوزه شناختی درمحل باغ کتاب تهران برگزارشد.

این رویداد با هدف ایجاد ارتباط و تعامل میان مراکز شتابدهنده ، سرمایه گذار و صاحبان ایده و کسب و کارها و مجریان طرح های پژوهشی درموضوعات بهبود کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان با رویکردهای شناختی ، افزایش سطح آگاهی و آموزش والدین و بهبود برنامه های آموزشی جامعه محور برپا شده است.

در این گردهمایی علمی و تخصصی چند تن از مجریان طرح های پژوهشی، ایده های تحقیقاتی خود از جمله ” طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی محیط یادگیری غنی شده با داستان سرایی دیجیتال برکارکردهای شناختی”،” تدوین برنامه آموزش کارکردهای اجرایی و بررسی اثربخشی آن بر بهبود این کارکردها “، ” طراحی و اجرای یک پروتکل آموزشی مبتنی بر رویکردهای شناختی برای بهینه سازی آموزش مجازی درس فیزیک ” ، ” توسعه برنامه آموزش والدین برای پرورش مهارت های شناختی خردسالان ” و” تدوین برنامه آموزشی مهارت ها و ارتقای شناختی کودکان ایرانی ” را برای جلب مشارکت و سرمایه گذاری ارایه کردند.

دیدگاهتان را بنویسید