راههای گسترش همکاری های مشترک علمی و تحقیقاتی میان ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و دو مرکز دانشگاهی در اهواز بررسی شد

You are currently viewing راههای گسترش همکاری های مشترک علمی و تحقیقاتی میان ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و دو مرکز دانشگاهی در اهواز بررسی شد
۲۳۷ Views

در نشستی با حضور کارشناسان ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و مدیران و اساتید دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، راههای توسعه و گسترش همکاری های مشترک علمی و پژوهشی درحوزه علوم شناختی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که در محل دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اهواز برگزار شد،کارشناسان ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی به اهم وظایف و حمایت های ستاد در قالب کارگروه های تخصصی و زیست بوم شناختی اشاره کردند و در ادامه مدیران و اساتید هر دو دانشگاه نظرات خود در خصوص چالش های پیش رو درحوزه علوم و فناوری های شناختی و نیز نحوه تعامل هر چه بیشتر را بیان داشتند.

در این نشست کارشناسان ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی همچنین اعلام کردند، تولید و ساخت ابزارهای Hand Health  در حوزه علوم و فناوری های عصب شناختی از اولویت ویژه ای برای این ستاد برخوردار است.

دانشگاه شهید چمران اهواز درحال حاضر در رشته های مرتبط با علوم شناختی و نیز رشته ذهن، مغز و تربیت در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت دارد و پیش از این ستاد از تجهیز آزمایشگاه علوم شناختی این دانشگاه حمایت کرده است.

همچنین دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور با برخورداری از آزمایشگاه و تجهیزات تصویربرداری عصبی کارکردی و ارزیابی عصب روانشناسی  در حوزه های علوم شناختی نیز فعالیت دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید