ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از تاسیس و توسعه کلینیک های رشد و تکامل حمایت می کند

You are currently viewing ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از تاسیس و توسعه کلینیک های رشد و تکامل حمایت می کند
۴۲۷ Views

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در نظر دارد در راستای ارتقای سلامت شناختی جامعه با تشخیص و درمان به موقع اختلالات مربوط به رشد و تکامل، از تاسیس و توسعه کلینیک های رشد و تکامل حمایت کند.

در چارچوب این سیاست به منظور تامین، حفظ و ارتقای سطح تکاملی کودکان از طریق اقدامات پیشگیرانه، آموزشی، غربالگری، تشخیص، درمان و توانبخشی کودکان گروه هدف، از تاسیس و توسعه کلینیک های رشد و تکامل طبق آیین نامه “تاسیس و بهره برداری مراکز تخصصی رشد و تکامل” وزارت بهداشت حمایت می شود.

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در این برنامه حمایتی از تسهیلات لیزینگ و تامین فضای استقرار تا سقف ده میلیارد ریال جهت تاسیس/ توسعه کلینک های رشد و تکامل مطابق با شیوه نامه حمایت می کند.

در این راستا از افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط (مطابق با آیین¬نامه تاسیس و بهره برداری مراکز تخصصی رشد و تکامل)، که موافقت اصولی را از وزارت بهداشت کسب نموده اند، دعوت می شود فرم درخواست را تکمیل و به همراه موافقت اصولی تا تاریخ دهم مردادماه ۱۴۰۲ به ایمیل research.project@cogc.ir ارسال نمایند.

بدیهی است ارسال فرم درخواست به معنای تایید و دریافت تسهیلات نیست و نتایج پس از داوری درخواست های ارسالی اعلام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید