ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی رویداد بهمرسانی در حوزه پرورش و ارتقای شناختی برگزار می کند

You are currently viewing ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی رویداد بهمرسانی در حوزه پرورش و ارتقای شناختی برگزار می کند
۴۱۲ Views

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی به منظور پرورش مهارت های شناختی کودکان و نوجوانان و بهینه سازی آموزش مجازی و محیط یادگیری ، رویداد بهمرسانی در حوزه پرورش و ارتقای شناختی برگزار می کند.

این رویداد با هدف ایجاد ارتباط و تعامل میان مراکز شتابدهنده ، سرمایه گذار و صاحبان ایده و مجریان طرح های پژوهشی در موضوعات بهبود کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان با رویکردهای شناختی ، افزایش سطح آگاهی و اموزش والدین و بهبود برنامه های آموزشی جامعه محور در تاریخ ۱۷ تیرماه جاری در باغ کتاب تهران برگزار می شود.

در راستای اجرای این هدف نشستی برای آشنایی صاحبان ایده ، مجریان طرح های پژوهشی حوزه آموزش و پرورش با حضور کارشناسان این ستاد برگزار و طی آن مفاهیم و مباحث اکوسیستم کسب و کار ، استارتاپ های شناختی و نحوه ارایه به سرمایه گذار مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید