مجموعه کارگاه‌های تخصصی-مهارتی در حوزه‌های مختلف بالینی توسط پژوهشکده علوم شناختی با امتیاز بازآموزی از طرف سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی برگزار می‌گردد. متقاضیان محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به سایت پژوهشکده علوم شناختی مراجعه نمایند.

کارگاه آموزشی «تصویربرداری کارکردی تشدید مغناطیسی: اصول و روش ها» روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۲ در محل پژوهشکده علوم شناختی - پژوهشگاه دانش های بنیادی برگزار گردید.

سومین دوره «کارگاه آموزشی علوم اعصاب IBRO» در تاریخ ۵ تا ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۲ در دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پژوهشگاه دانشهای بنیادی برگزار گردید. در این کارگاه اساتید برجسته علوم اعصاب خارجی و داخلی طی ده روز کارگاه‌های مختلفی را در چهار گروه به صورت همزمان برگزار کردند.

«کارگاه آموزشی مقدمات توانبخشی شناختی» توسط آقای دکتر جواد حاتمی در روزهای پنج شنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ مهرماه در محل موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان دانشگاه تهران برگزار گردید.

«کارگاه آموزشی علوم اعصاب شناختی» از تاریخ ۱۹ الی ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ در محل پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی برگزار گردید.

«سمینار یک روزه معرفی توانمندی های کمیته فناوری علوم شناختی دانشگاه اصفهان» با همکاری ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری های شناختی کشور در تاریخ چهار شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ از ساعت ۸ تا ۱۲ در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

کارگاه «مداخلات روانی _اجتماعی در بلایا» همزمان با دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پر تنش در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۹۲ در محل دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی برگزار گردید.

کارگاه «مولکولار نوروساینس» در تاریخ شانزدهم مهر ماه ۱۳۹۲ توسط مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان با همکاری انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران برگزار گردید.

سمینار « نقشه کورتکس بینایی انسان» (Functional parcellation of human visual cortex) توسط آقای رضا راجی مهر (MIT) در روز شنبه بیست و سوم شهریورماه ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۳۰ – ۱۴:۳۰ در پژوهشگاه دانشهای بنیادی برگزارگردید.

کارگاه «روش‌های ثبت الکتروفیزیولوژی» در روز چهارشنبه هفدهم مهر ماه ۱۳۹۲ توسط مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان با همکاری انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران برگزار گردید.