فراخوان اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی و گرنت های بین المللی از سوی مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش ‌بنیان ریاست‌ جمهوری

با هدف تثبیت مشارکت‌ ها بین موسسات ایرانی و سازمان‌های تاثیرگذار جهان و کمک به پیشرفت علم و فناوری در کشورهای مشارکت کننده و نیز برقراری ارتباط میان پژوهشگران و متخصصان، مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی ،فناوری و…

۰ دیدگاه