سمپوزیوم دو روزه مدرسه بین‌المللی مطالعات مغز( ایبرو) با حمایت ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی برگزار می شود

سمپوزیوم دو روزه مدرسه بین‌المللی مطالعات مغز( ایبرو) با حمایت ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی اردیبهشت ماه سال آینده در تهران برگزار می شود. این دوره آموزشی با هدف فراهم کردن فرصتی برای دانشجویان ، محققان و پژوهشگران برای…

۰ دیدگاه

عضو ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی: زبان یکی از ابزارهای کمکی برای تشخیص برخی اختلالات شناختی است

عضو ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی زبان را مهم ترین ابزار ارتباطی انسان  بیان کرد و گفت:زبان یکی از ابزارهای کمکی برای تشخیص برخی اختلالات شناختی است. دکتر"مهدیه کرمی" درگفت وگویی با اشاره به اینکه توانایی‌های زبانی به…

۰ دیدگاه