معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از فعالیت ها و اقدامات ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی قدردانی کرد

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری درپیامی از اقدامات و فعالیت های ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی برای توسعه و گسترش دانش علوم شناختی درکشور و حمایت های همه جانبه از محققان ، اساتید و…

۰ دیدگاه