حمایت از طراحی و ساخت ابزارهای شناختی، تلاش ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی برای بومی سازی تجهیزات و تامین نیازهای کشور

با هدف خودکفایی در زمینه طراحی و ساخت ابزارهای شناختی ارزان‌قیمت و قابل حمل برای استفاده عموم جامعه و در راستای ارتقای سلامت و کارکردهای شناختی، حمایت و مشارکت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی برای طراحی و ساخت…

۰ دیدگاه