اجرای چهار طرح مشترک تحقیقاتی بین المللی در حوزه علوم شناختی  با همکاری مراکز دانشگاهی خارج از کشور مورد تصویب قرار گرفت

اجرای چهار طرح مشترک تحقیقاتی بین المللی با همکاری جمعی از محققان و متخصصان کشورمان و مراکز دانشگاهی چهار کشور دیگر در حوزه های مرتبط با  علوم شناختی مورد موافقت و تصویب قرار گرفت. به دنبال فراخوان مرکز توسعه فناوری‌های…

۰ دیدگاه

محققان در دهمین همایش بین المللی علوم شناختی تحقیقات بنیادی درزمینه کارکرد های شناختی مغز و استفاده از یافته های علمی برای افزایش سلامت شناختی افراد جامعه را به اشتراک می گذارند

رییس دهمین همایش بین المللی علوم شناختی اعلام کرد : دراین رویداد تحت حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از یک طرف تحقیقات بنیادین در زمینه کارکردهای شناختی مغز و از سوی دیگر استفاده از این یافته‌ها در…

۰ دیدگاه