دبیرستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی: دو مرکز آزمایشگاهی ملی برای توسعه فعالیت های تحقیقاتی درحوزه مغز و علوم اعصاب شناختی امسال در تهران مورد بهره برداری قرار می گیرند

دکتر"سید محمد مهدوی " دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در مراسم اختتامیه دهمین همایش علوم شناختی گفت: امسال آزمایشگاه ملی مغز و نیز آزمایشگاه ملی نخستیان برای توسعه فعالیت های تحقیقاتی درحوزه دانش مغز و نیز علوم…

۰ دیدگاه