نخستین رویداد ملی علوم و فناوری های شناختی ” کاگنوپل ” با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی دراصفهان برگزار شد

با هدف گسترش فعالیت های تحقیقاتی، تشویق صاحبان فناوری، توسعه کسب و کارهای حوزه شناختی و ورود صنایع و شرکت ‌های بزرگ جهت سرمایه‌گذاری بر روی ایده‌ها و استارتاپ ‌های شناختی، اولین رویداد ملی علوم و فناوری های شناختی ”کاگنوپل”…

۰ دیدگاه