ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی برای توسعه و گسترش دانش علوم شناختی حمایت از آزمایشگاه علوم شناختی اصفهان را افزایش می دهد

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی درنشستی با مسولان و محققان و اساتید دانشگاه اصفهان، افزایش سیاست های حمایتی از این مرکز تحقیقاتی و تخصصی برای توسعه و گسترش دانش علوم شناختی  در استان اصفهان را مورد تاکید…

۰ دیدگاه