دبیرستاد توسعه علوم و فناوری شناختی: ایجاد مرکز ملی آفرینش فناوری مغز گامی دیگر برای توسعه زیرساخت ها درحوزه علوم و فناوری های شناختی در کشورمان است 

دکتر"سید محمد مهدوی" دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی درنشست بررسی مراحل پیشرفت فعالیت های عمرانی و اجرایی احداث مرکز ملی آفرینش فناوری مغز در بیمارستان فیروزگر تهران گفت : این مرکز به عنوان یک نهاد تحقیقاتی و…

۰ دیدگاه