کتاب کاربردهای نوار مغزی در علوم شناختی  انتشار یافت

کتاب کاربردهای نوار مغزی در علوم شناختی : از مرحله ثبت تا تحلیل، با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ترجمه و منتشر شد. دکتر"محمد تقی جغتایی" مشاور عالی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و رییس…

۰ دیدگاه