ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در بهار امسال از بیش از ۵۰ مقاله معتبر علمی- پژوهشی حمایت کرده است

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با هدف تربیت نیروی انسانی و تشویق علاقه مندان به فعالیت درحوزه های علوم شناختی و درچهارچوب سیاست های خود در بهار امسال از بیش از 50 مقاله علمی-پژوهشی و ISI  حمایت کرده…

۰ دیدگاه