انجام پژوهش های اصیل و تولید فناوری در حوزه های گوناگون علمی، مستلزم دسترسی محققان به زیرساخت ها و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز و ارتباط و همکاری علمی گروه های پژوهشگر می باشد.

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در راستای حمایت از تولید و توسعه دانش، فناوری و خدمات در این حوزه، اقدام به معرفی شبکه آزمایشگاهی در حوزه علوم و فناوری های شناختی نموده است. این شبکه به منظور فراهم آوردن زمینه دسترسی محققان به امکانات آزمایشگاهی موجود در کشور، امکان هر چه بیشتر تبادل دانش و امکانات بین گروه های علمی و همچنین شکل گیری همکاری های بین رشته ای در حوزه علوم و فناوری های شناختی ایجاد شده است.

علاقمندان می توانند برای مشاهده تجهیزات و امکانات آزمایشگاه های عضو این شبکه به لینک http://labsnet.ir/cog/labs مراجعه فرمایند.