حمایت از بکار گیری محققان و فارغ التحصیلان دکتری علوم و فناوریهای شناختی

ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی در راستای اولویت‌های آموزشی مصوب ستاد از فارغ التحصیلان دکتری علوم و فناوریهای شناختی که اقدام به بازگشت به کشور و همکاری با موسسات داخلی می‌کنند، حمایت میکند.

این حمایت تشویقی پس از بررسی، تاًیید و ارزیابی سوابق علمی و مستندات ارائه شدهً محقق توسط موسسات پژوهشی داخلی و یا دانشگاهها، به منظور تایید ارتباط فعالیتهای محقق با علوم و فناوریهای شناختی، به مدت یکسال و به میزان حقوق یک استادیار با پایه شغلی یک می باشد که بصورت سه ماهانه و پس از دریافت گزارش کار به وی پرداخت خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای درخواست

• پروپوزال دانشگاهها و یا موسسات پژوهشی داخلی مبنی بر تاًیید مدارک و مستندات محقق.(فرم پیش نویس)
• ارائه مستندات آماده سازی امکانات مورد نیاز استقرار و آزمایشگاه برای محقق.
• ثبت نام از طریق سایت ستاد .
آئین نامه حمایت از بکارگیری محققان و فارغ التحصیلان دکتری
روند اجرایی آیین نامه حمایت از بکارگیری محققان و فارغ التحصیلان دکتری

درخواست حمایت می بایست از طریق سیستم آنلاین حمایت تشویقی به آدرس https://cogc.ir/ و توسط فرد مسئول انجمن به ستاد ارائه شود. ستاد برای هر درخواست حمایت تشویقی کد رهگیری در اختیار نهاد درخواست کننده قرار می دهد تا از آن برای پیگیری وضعیت درخواست استفاده نماید

یادآوری: درخواست حمایت تشویقی فقط از طریق ثبت نام آنلاین توسط انجمن یا موسسات قابل انجام و پیگیری است و مدارک ارسالی توسط فرد و یا از طریق پست الکترونیک و بدون کدرهگیری بررسی نمی شوند.

همچنین ستاد هیچ‌گونه تعهدی بابت استخدام و یا حمایت از محقق، پس از گذشت یکسال ندارد.

در حال حاضر، تا زمان آماده شدن فرم ثبت نام اینترنتی متقاضیان محترم می توانند پس از دریافت و تکمیل فرم پیش نویس آن را به آدرس f.mousavi@cogc.ir ارسال نمایند.