ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با اولویت های آموزشی و ترویجی خود از نشریات عمومی- ترویجی که اقدام به انتشار مطالب مرتبط با علوم و فناوری‌های شناختی کنند،‌ حمایت می‌کند.

نشریات ترویجی

نشریات ترویجی، نشریاتی هستند که به انتشار مطالب علمی اعم از مقالات و گزارشهای علمی ـ فناوری می‌پردازند.

موضوعات مورد حمایت:

• معرفی علوم و فناوری های شناختی
• معرفی، تبیین، و ترویج مفاهیم پایه ای علوم شناختی
• گزارش فعالیت های پژوهشی و دستاوردهای ملی و پیشرفت های جدید بین المللی در علوم شناختی
• انجام فعالیت‌های انسان دوستانه و معرفی نمونه‌های موجود آن در ایران و جهان
• شیوه‌های تشخیص خیالبافی‌ها، خرافات، شبه علم و ادعاهای تبلیغاتی از مطالب مستند به شواهد علمی در علوم و فناوری های شناختی برای مخاطب عام با هدف ایجاد قدرت تفکیک علم از شبه علم
• به‌کارگیری یافته های علوم و فناوری‌های شناختی در ارتقا عملکرد‌های شناختی در شرایط شغلی ویژه
• معرفی ابزارهای ارزیابی یا مداخله شناختی آزمون شده و معرفی شواهد دال بر اعتبار آنها مبتنی بر پژوهش‌های معتبر

روند اجرایی آیین نامه حمایت از کتاب ها

ضوابط:

• سقف مبلغ حمایت از هر نشریه در هر شماره، سه میلیون ریال است
• در تعیین ضریب موضوع، نکات زیر لحاظ می‌شود:
• مطالبی که خارج از حوزه‌ و تخصص نشریه باشد مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.
• از مطالبی که محتوای فناوری داشته، به بیان نتایج فعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه فناوری‌ شناختی بپردازند، حمایت خاص می‌شود.
• مطالبی که قبلاً در سایت‌ها و مجلات به زبانهای دیگر منتشر شده باشند، با ذکر منبع دقیق قابل انتشار و دریافت حمایت هستند.
• مطالبی که از انتشار آنها در دیگر منابع، بیش از یک سال گذشته باشد مشمول حمایت نمی‌شوند.
• مطالب رویدادی و گزارش‌های داخلی که از وقوع آنها، بیش از سه ماه گذشته باشد مشمول حمایت نمی‌شوند.

مدارک مورد نیاز برای درخواست

• یک نسخه از نشریه و مقاله / مقالات ترویجی مرتبط نهاد / نویسنده متقاضی
فرم درخواست حمایت و ارسال مدارک

یادآوری: درخواست حمایت می بایست از طریق سیستم آنلاین حمایت تشویقی به آدرس https://cogc.ir/ و توسط نماینده نهادهای پژوهشی، نماینده نهادهای رسانه ای، یا نویسنده مقاله به ستاد ارائه شود. ستاد برای هر درخواست حمایت تشویقی کد رهگیری در اختیار نهاد درخواست کننده قرار می دهد تا از آن برای پیگیری وضعیت درخواست استفاده نماید.