ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی به منظور حمایت از فعالیت های پژوهشی مرتبط با علوم شناختی به نویسندگان مقالات علمی پژوهشی جایزه تشویقی اعطا می کند.

مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی در حوزه علوم شناختی، مشمول این حمایت هستند. تطابق موضوع مقالات با علوم وفناوریهای شناختی در کمیته علمی ستاد بررسی شده و پس از تایید آن مشمول دریافت حمایت تشویقی خواهند شد.

درخواست حمایت می بایست از طریق سیستم آنلاین حمایت تشویقی به آدرس https://cogc.ir/ و توسط نویسنده مسئول (Corresponding Author) یا اولین نویسنده ایرانی مقاله به ستاد ارائه شود. ستاد برای هر درخواست حمایت تشویقی کد رهگیری در اختیار درخواست کننده قرار می دهد تا از آن برای پیگیری وضعیت درخواست استفاده نماید

مدارک مورد نیاز برای درخواست

برای ثبت درخواست در سیستم آنلاین، فایل PDF مقاله چاپ شده در سربرگ مجله و تاییدیه نویسنده مسئول (در صورتی که فرد درخواست دهنده فردی غیر از نویسنده مسئول باشد) مورد نیاز است.

یادآوری: درخواست حمایت تشویقی فقط از طریق ثبت نام آنلاین قابل انجام و پیگیری است و مدارک ارسالی از طریق پست الکترونیک و بدون کدرهگیری بررسی نمی شوند.

خواهشمند است هرگونه مکاتبات شامل سوالات، پیشنهادات، انتقادات و ... در خصوص ثبت و پیگیری درخواست حمایت از مقالات علمی و پژوهشی را به آدرس ایمیل research.paper@cogc.ir ارسال فرمایید.