ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی از برگزاری کنگره‌ها و همایش‌های مرتبط با علوم شناختی با هدف گسترش فرصت های آموزشی و ترویجی در سطح کشور و بر اساس آیین نامه مصوب حمایت می‌کند.

درخواست حمایت می بایست از طریق سیستم آنلاین حمایت تشویقی به آدرس www.cogc.ir و توسط مجری اصلی برگزار کننده کنگره (موسسه برگزار کننده) به ستاد ارائه شود. ستاد برای هر درخواست حمایت تشویقی کد رهگیری در اختیار درخواست کننده قرار می دهد تا از آن برای پیگیری وضعیت درخواست استفاده نماید.

توضیحات تکمیلی:

• کنگره هایی که به معرفی حوزه های نوظهور، ابزارها، و فناوری های جدید علوم شناختی بپردازند، در اولویت حمایت قرار دارند.
• کنگره هایی که با همکاری انجمن های مرتبط با علوم شناختی، دانشگاه های مجری دوره های تحصیلات تکمیلی علوم شناختی و یا مراکز علمی و فناوری بین المللی معتبر انجام شود، در اولویت قرار دارند.
• در هر کنگره غیرتخصصی اما مرتبط با علوم شناختی بایستی یک حداقل یک پنل دو ساعته به علوم شناختی اختصاص داده شود. به ازای هر مقاله ارائه شده مرتبط با علوم و فناوری شناختی (به صورت سخنرانی) در این نوع کنگره ها، حمایت تشویقی به مجری پرداخت می‌شود.
• در هر کنگره مورد حمایت بایستی یک غرفه ۶ متری برای معرفی فعالیت های ستاد در نظر گرفته شود.
• پس از برگزاری کنگره بایستی مجموعه مقالات به همراه گزارش کنگره برای ستاد ارسال شود.
• حمایت های ستاد در یک مرحله و پس از برگزاری کنگره و ارائه گزارش اجرای آن انجام خواهد شد.
• چنانچه همراه با کنگره، کارگاه آموزشی نیز برگزار گردد، از کارگاه نیز مطابق آیین نامه کارگاه ها حمایت به عمل می آید، اما بایستی درخواست حمایت مربوطه به صورت یکجا همراه با مکاتبات مربوط به کنگره ارائه گردد.
• برگزار کنندگان باید درخواست اولیه خود را جهت کسب حمایت از برگزاری کنگره بین‌المللی از یک سال قبل و کنگره داخلی از ۶ ماه قبل از برگزاری تسلیم ستاد کرده باشند.

مدارک مورد نیاز برای درخواست

۱. تکمیل فرم پیشنهاد برگزاری کنگره یا همایش ( پیش‌نویس فرم )
۲. برنامه زمان بندی کنگره
۳. رزومه اساتید مدعو در حوزه علوم شناختی

درخواست های رسیده و رزومه اساتید مدعو توسط کمیته علمی ستاد مورد بررسی قرار گرفته و از پیشنهاد دهندگان منتخب جهت بررسی نهایی دعوت به عمل خواهد آمد.

یادآوری: درخواست حمایت تشویقی فقط از طریق ثبت‌نام آنلاین قابل انجام و پیگیری است و مدارک ارسالی از طریق پست الکترونیک و بدون کد رهگیری بررسی نمی‌شوند.

در حال حاضر، تا زمان آماده شدن فرم ثبت نام اینترنتی متقاضیان محترم می توانند پس از دریافت و تکمیل فرم پیش نویس آن را به آدرس f.mousavi@cogc.ir ارسال نمایند.